17°C weather icon

Sklapanje predugovora za dodjelu na korištenje grobnog mjesta

18.08.2008.

21.8.08.

Nakon provedene ankete, kojom je utvrđen interes građana za kupnju grobnica na Gradskom groblju Sv. Križ, 19. kolovoza 2008. Grad Makarska započeo je sa sklapanjem predugovora sa građanima s prebivalištem na području Makarske, odnosno drugim prebivalištem ukoliko su rođeni u Makarskoj radi dodjele na korištenje grobnog mjesta na groblju. Grobno mjesto iznosi 35.000,00 kuna s tim da se 15.000,00 kuna akontacije uplaćuje prilikom sklapanja predugovora, a 20.000,00 kuna po završetku.

makarska logo