15°C weather icon

Sjednica Vijeća za prevenciju

07.05.2008.

8.5.08.

Dana 6. svibnja 2008. godine održana je sjednica Vijeća za prevenciju Grada Makarske kojoj su nazočili dogradonačelnici Ivan Ivanda i Ante Novak, pročelnik Odjela za komunalnu djelatnost Siniša Srzić Zingin, vršitelj dužnosti voditelja Pogona za komunalnu djelatnost Ivan Nemčić, v. d. voditelja Komunalnog redarstva Siniša Mračević, pomoćnik načelnika Policijske postaje Makarska Marko Doljanin, službenik Policijske postaje Makarska Stipe Žigo, direktor Turističke zajednice Tonči Lalić, ravnatelj Centra za socijalnu skrb Ivo Raos, ravnateljica Osnovne škole o. Petra Perice Milia Ujević, ravnatelj Srednje obrtničke škole Jerko Boban i službenik Državnog inspektorata PJ Split- Ispostava Makarska Miro Jukić.
Dogradonačelnik Ivanda je pozdravio nazočne i predočio kratak rezime o realiziranim aktivnostima Vijeća kroz protekla dva mjeseca, odnosno od njegova formiranja.
Tako je, sa zadovoljstvom, naglasio kako svi radovi na uređenju okoliša odgojno- obrazovnih ustanova ulaze u završnu fazu te da je sve realizirano dobra podloga za preventivno djelovanje za što je potreban angažman svih subjekata društvene zajednice.
Također, dogradonačelnik Ivanda upoznao je nazočne o potrebi promjene naziva Vijeća za komunalnu prevenciju u Vijeće za prevenciju Grada Makarske, nakon potvrde Gradskog poglavarstva Grada Makarske.
To stoga jer pojam prevencija obuhvaća sveobuhvatno područje djelovanja, a ne ograničava se na komunalnu djelatnost.
Siniša Mračević i Ivan Nemčić upozorili su na potrebu što skorijeg donošenja izmjena i dopuna Odluke o javnom redu i miru i Odluke o komunalnom redu kojima će se specificirati iznos kazne za prekršitelje, a ne kao do sada, određivati u rasponu od minimalnog do maksimalnog iznosa.
Također su upozorili na koncentriranje znatne količine smeća u posudama za odlaganje otpada na gradskoj plaži što je posljedica neodgovornosti vlasnika ugostiteljskih objekata koji ne posjeduju vlastite posude za prikupljanje otpada.
Miro Jukić osvrnuo se na registraciju ugostiteljskih objekata i naveo da se isti mogu registrirati kao caffe i disko barovi.
Prema Pravilniku o ugostiteljskoj djelatnosti, ugostiteljski objekt se ne može registrirati kao disko bar ukoliko ne posjeduje 100 m2 zatvorenog prostora s tim da im je ostavljen rok od 4 godine za prilagodbu.
Određivanje namjene ugostiteljskih objekata spada pod nadležnost jedinice lokalne samouprave, samo ukoliko je prostor u njenom vlasništvu, dok za privatne korisnike dozvole izdaje Ured državne uprave.
Na kraju je zaključeno da treba dovršiti uređenje okoliša odgojno – obrazovnih ustanova te osigurati boju i hidrauličnu dizalicu za ličenje fasade srednje škole.
Potrebna je koordinacija policije, Komunalnog redarstva i Državnog inspektorata u preispitivanju izdanih dozvola za obavljanje ugostiteljske djelatnosti na gradskoj plaži.
Nadalje, potrebno je nastaviti usklađivanje svih izmjena i dopuna važećih akata Grada Makarske s tim da se teži normiranju maksimalnog iznosa kazne, a da se u slučaju učestalog narušavanja odredbi Odluke o javnom redu i miru predvidi sankcija uskrate javno prometne površine.

makarska logo