15°C weather icon

Sjednica Socijalnog vijeća Grada Makarske

12.03.2008.

13.3.08.

Danas je u zgradi Gradskog poglavarstva održano Socijalno vijeće Grada Makarske. Od 16 pristiglih zamolbi, predloženo je da se udovolji 8 zahtjeva, koji u cijelosti zadovoljavaju uvjete Pravilnika o socijalnoj skrbi. Svi podnositelji zahtjeva pravovremeno će biti obaviješteni o ovim zaključcima Socijalnog vijeća. Jedan od prijedloga bio je i dorada Pravilnika o socijalnoj skrbi Grada Makarske kako bi naši građani imali što bolju informaciju o svojim pravima o korištenju socijalnih usluga.

makarska logo