25°C weather icon

Sjednica Gradskog vijeća u srijedu u 10 sati

17.09.2018.

U srijedu 19. rujna u gradskoj vijećnici će se, s početkom u 10 sati, održati 10. sjednica Gradskog vijeća. Uz zapisnik sa prethodne sjednice vijećnici će raspravljati o suglasnosti za davanje na korištenje izravnom pogodbom prizemlja zgrade izgrađene na čest. zem. 258/1 k.o. Veliko Brdo Dječjem vrtiću Biokovsko zvonce Makarska, o  prodaji neposrednom pogodbom  neizgrađenog građevinskog zemljišta u vlasništvu Grada Makarske, o davanju koncesije za posebnu upotrebu pomorskog dobra za rekonstrukciju postojećeg oborinskog ispusta „Biokovka“ te davanju suglasnosti na sporazum o provedbi postupka zajedničke javne nabave.

makarska logo