22°C weather icon

Sjednica Gradskog vijeća: U četvrtak usvajanje gradskog proračuna za 2018.

17.12.2017.

Gradsko vijeće Grada Makarske održat će svoju 5. sjednicu u četvrtak 21. prosinca u gradskoj vijećnici s početkom u 10 sati. Uz zapisnike sa prethodne dvije sjednice, na dnevnom naći će se odluka o prijenosu prihoda i primitaka ostvarenih u 2016. godini i raspodjeli prihoda (viška) ostvarenog u 2016. godini, II. izmjene i dopune proračuna Grada Makarske za 2017. godinu, proračun Grada Makarske za 2018. godinu i projekcije za 2018. i 2019. godinu te odluka o izvršavanju Proračuna Grada Makarske za 2018. godinu.


Vijećnici će raspravljati o programu utrošaka sredstava od naknade za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru za 2018. godinu, davanju suglasnosti za otkup zemljišta za prometnicu (nastavak istočnog dijela Šibenske ulice), izmjenama i dopunama Urbanističkog plana uređenja „sportsko-rekreativne zone Platno“ i Prostornog plana uređenja Grada Makarske te izradi urbanističkog plana uređenja ugostiteljsko turističke zone Biloševac 4.


Pred gradskim vijećnicima u četvrtak će se naći i prijedlozi rješenja o imenovanju Odbora za strateški razvoj i kapitalne investicije, Odbora za prostorno uređenje, Odbora za sport i obrazovanje i Odbora za javni red i mir.


Na 5. sjednici raspravljat će se i o izmjenama i dopunama statuta Osnovne škole Stjepana Ivičevića te godišnjim izvješćima gradskih ustanova: godišnjem izvješću o radu za pedagošku godinu 2015./2016. i godišnjem financijskom izvješću za 2016. godinu Dječjeg vrtića „Biokovsko zvonce“, godišnjem izvješću Gradskog muzeja za 2016. godinu; godišnjem izvješću Gradske knjižnice za 2016. godinu te godišnjem financijskom izvješću Javne ustanove Gradski sportski centar za 2016. godinu.

 

makarska logo