16°C weather icon

Sanacija Palače Tonoli: Grad Makarska dobio 50.000,00 kuna za izradu arhitektonske dokumentacije

26.01.2018.

Grad Makarska dobio je od Ministarstva kulture 50.000,00 kuna za projekt izrade arhitektonske dokumentacije za sanaciju Palače Tonoli. Projektnu prijavu za Grad Makarsku izradila je JU Makarska razvojna agencija MARA, a sredstva su osigurana putem Poziva za predlaganje programa javnih potreba u kulturi Republike Hrvatske za 2018. godinu – Programi zaštite i očuvanja nepokretnih kulturnih dobara.


Palača Tonoli registrirana je kao spomenik kulture. U sklopu zgrade od 1995. djeluje i Gradski muzej Makarska koji upravo zbog dotrajalih zidova, prodora vlage i prokišnjavanja nije u mogućnosti primjereno prezentirati svoje izložbene eksponate. Stoga su osigurana sredstva iznimno važna jer upravo je projektna dokumentacija polazišna točka za projekt sanacije koji će se odvijati prema smjenicama Ministarstva kulture – Konzervatorskog odjela u Splitu.


Projektna dokumentacija na temelju koje će se pristupiti sanaciji zgrade obuhvaća geodetski snimak parcele na kojoj se nalazi palača Tonoli, arhitektonski snimak postojećeg stanja palače i glavni projekt za sanaciju postojećeg stanja.
Ukupna vrijednost projekta je 62.000,00 kuna.
 

makarska logo