6°C weather icon

Sanacija nadvožnjaka Put Makra

Sanacija nadvožnjaka Put Makra

Sanacija nadvožnjaka Put Makra

Grad Makarska dobio je od Ministarstva unutarnjih poslova 214.033,75 kuna za sanaciju nadvožnjaka Put Makra. Sredstva su osigurana putem javnog poziva MUP-a koji dodjeljuje sredstva za projekte sanacije opasnih mjesta sukladno Nacionalnom programu sigurnosti na cestama u Republici Hrvatskoj za 2017. godinu. Projekt je pripremljen od strane Javne ustanove Makarska razvojna agencija – Mara u suradnji s Upravnim odjelom za komunalne djelatnosti Grada Makarske koji će biti zaduženi i za realizaciju projekta.

makarska logo