25°C weather icon

RJEŠENJE O ODREĐIVANJU BIRAČKIH MJESTA

20.12.2009.REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
GRADSKO IZBORNO POVJERENSTVO
GRADA MAKARSKE
Broj: GIP-MA-05/09
Makarska, 14. prosinca 2009. godine


Na temelju članka 23. stavka 2. Zakona o izboru predsjednika Republike Hrvatske („Narodne novine“, br.22/92, 42/92-ispr., 71/97, 69/04 i 99/04-ispr.- dalje: Zakon) Gradsko izborno povjerenstvo grada Makarske, dana 14. prosinca 2009. godine donosi


R J E Š E NJ E

O ODREĐIVANJU BIRAČKIH MJESTA


Na području grada Makarske

određuju se sljedeća biračka mjesta :

1.) biračko mjesto broj 1( 010001): Dječji vrtić – Lička 1
koje obuhvaća birače s prebivalištem na sljedećim adresama: Baranjska, Bračka, Cvjetna, Hvarska, Imotska, Istarska, Lička, Maslinarska, Pod trećim mostom, Put cvitačke, Put kulice, Put požara, Slavonska i Splitska (svi parni i neparni brojevi), Ante Starčevića od broja 59 do 133 neparni, Alberta Fortisa, Dmine Papalića, Hercega Stjepana i Ivana Gorana Kovačića (parni i neparni brojevi), Kralja Petra Krešimira IV. od broja 39 do 59 (neparni) i od kbr. 72 do 128 (parni), Kotromanića, Makarskih iseljenika, Svetog Florijana i Vinogradarska (parni i neparni brojevi), Vukovarska od broja 33 do 125 i kbr. 139 do 141 (neparni), Zadarska, Zagrebačka, Đakovačka (parni i neparni).

-Na biračkom mjestu br. 1 biračko pravo ostvaruju i birači iz čl. 38. st.1. Zakona o popisima birača, koji nemaju prebivalište u Republici Hrvatskoj, već imaju samo boravište ( navedene osobe glasuju uz potvrdu za glasovanje koja se izdaje na temelju čl.40.st.2. Zakona o popisima birača).

2.) biračko mjesto broj 2 ( 010002): Dječji vrtić – Dr. M. Ujevića 5
koje obuhvaća birače s prebivalištem na sljedećim adresama: Banovićeva, Ilirska, Lulićeva, Puharići, Put mlikarica, Put umca i Šilobadovićeva (parni i neparni), Ante Starčevića od broja 36 do 88 (parni), Dr. M. Ujevića i Javne dobrotvornosti (parni i neparni), Kipara Meštrovića od broja 1 do 37 (neparni), Matije Gubca (parni i neparni), Molizanskih Hrvata od broja 1 do 104 (parni i neparni), Nikole Tesle i Petra Svačića (parni i neparni), Vukovarska od broja 1 do 23 (neparni), od broja 25 do 32 (parni i neparni), od broja 34 do 40 (parni).

3.) biračko mjesto broj 3(010003): Udruga „ Sunce“ – Kralja Petra Krešimira IV br.9
koje obuhvaća birače s prebivalištem na sljedećim adresama: Jadranska od broja 1 do 7 (neparni), Obala kralja Tomislava broj 13 do 28 (parni i neparni), Put glavice, Put žuke, Šetalište Dr. Franje Tuđmana, Šetalište Sv. Petra, Trg 4. svibnja 533 i Antuna Gustava Matoša (parni i neparni), Ante Starčevića od br 7 do 13 (neparni), od br. 15 do 33 (parni i neparni), od br. 35 do 57 (neparni), Don Frane Bulića (parni i neparni), Kralja P. Krešimira IV. od broja 1 do 38 (parni i neparni), od br. 40 do 70 (parni), Kralja Zvonimira (parni i neparni), Kipara Meštrovića od broja 2 do 38 (parni), Marka Marulića (parni i neparni), Molizanskih Hrvata od kbr. 1 do 99 (neparni), kbr. 2 do 44 (parni) , Neretvanskih knezova, Ruđera Boškovića, Stjepana Radića i Vladimira Nazora (parni i neparni), Vukovarska od broja 8 do 24 (parni), Gradišćanskih Hrvata (parni i neparni).

4.) biračko mjesto broj 4 ( 010004): Stara škola- Don M. Pavlinovića 1
koje obuhvaća birače s prebivalištem na sljedećim adresama: Dalmatinska (parni i neparni), Franjevački put broj od 1 do 3 (neparni), Glazbarska (parni i neparni), Jadranska od broja 0 do 8 (parni), Kačićev trg, Kalalarga, Lištun, Makarska i Marineta (parni i neparni), Obala kralja Tomislava od broja 1 do 12 (parni i neparni), Pekarska, Primorska, Prvosvibanjska, Šetalište Dr. fra Jure Radića, Trg Hrpina i Trg Tina Ujevića (parni i neparni), Ante Starčevića broj 1, 3 i 5, Darovatelja krvi (parni i neparni), Don M. Pavlinovića od broja 1 do 31 (neparni), Dr. Jakova Dudana, Fra Filipa Grabovca , Ivana Gundulića, Kipara Rendića, Makarskih biskupa, Petra Kaera i Zagorska (parni i neparni).

5.) biračko mjesto broj 5 ( 010005): Vatrogasni dom- Makarska- Potok broj 2
koje obuhvaća birače s prebivalištem na sljedećim adresama: Biokovska (parni i neparni), Dubrovačka od broja 1 do 5, Kotiška od broja 1 do 35 (neparni), Makar, Potok, Put Makra, Put mlinica, Trakače, Petorice Alačevića i Ulica 22. lipnja 1941. godine (parni i neparni), Ante Starčevića od broja 2 do 12 (parni), Don M. Pavlinovića od broja 2 do 30 (parni), Fra Pavla Jakića, Ivana Pavlovića Lučića, Jakše Ravlića, Kažimira Ljubića, Marina Držića, Mihovila Glavinića, Slikara Gojaka i Velika vrata (parni i neparni), Vukovarska od broja 2 do 6 (parni), Žbare i Put Moče (parni i neparni).

6.) biračko mjesto broj 6 ( 010006): Srednja škola „Fra Andrije Kačića Miošića“, u Makarskoj, Z. Frankopanska bb
koje obuhvaća birače s prebivalištem na sljedećim adresama: Akčićev prolaz (parni i neparni), Alkarska od broja 2 do 6 (parni), Baškovoška, Botterijev prolaz, Breljanska i Cetinska (parni i neparni), Dubrovačka od broja 6 do 21 (parni i neparni), broj 23 i broj 37, Dugiš (parni i neparni), Franjevački put od broja 4 do 21 (parni i neparni), Gračke skale (parni i neparni), Kotiška od broja 2 do 46 (parni), Licinijanov prolaz, Podgorske skale, Put Volicije, Šimićev prolaz, Trg 18. rujna 887, Tučepska, Don Klementa Grubišića, Petra Perice, Stjepana Ivičevića, Vrgorska, Zrinsko Frankopanska i Domovinske zahvalnosti (parni i neparni).

7.) biračko mjesto broj 7 ( 010007): Osnovna škola Veliko Brdo
koje obuhvaća birače s prebivalištem na svim nazivima adresa uključujući parne i neparne brojeve.

PREDSJEDNIK
MARIJANA VISKOVIĆ


Više o izborima možete naći na službenim internet stranicama državnog izbornog povjerenstva Republike Hrvatske: www.izbori.hr
makarska logo