3°C weather icon

Rješenje o određivanju biračkih mjesta na području grada Makarske

10.05.2017.

REPUBLIKA HRVATSKA
GRAD MAKARSKA
GRADSKO IZBORNO POVJERENSTVO
GRADA MAKARSKE

 

 

Na osnovi članaka 53. i 68. Zakona o lokalnim izborima ("Narodne novine", broj 144/12 i 121/16) Gradsko izborno povjerenstvo GRADA MAKARSKE donosi

 


RJEŠENJE

O ODREĐIVANJU BIRAČKIH MJESTA

NA PODRUČJU GRADA MAKARSKE

 


Na području GRADA MAKARSKE određuju se biračka mjesta

1. biračko mjesto broj 1.
BIRAČKO MJESTO BR. 1
OŠ PETRA PERICE - MAKARSKA, ZELENKA BB, SOBA BR. I

koje obuhvaća birače s prebivalištem u

MAKARSKA: ALBERTA FORTISA, ANTE STARČEVIĆA 90-132 (PARNI), ANTE STARČEVIĆA 59-133 (NEPARNI), BARANJSKA, BRAČKA, CVJETNA, DMINE PAPALIĆA, ĐAKOVAČKA ULICA, HERCEGA STJEPANA, HVARSKA, IMOTSKA, ISTARSKA, KRALJA P. KREŠIMIRA IV 72-128 (PARNI), KRALJA P. KREŠIMIRA IV 39-59 (NEPARNI), LIČKA, MAKARSKIH ISELJENIKA, MASLINARSKA, POD TREĆIM MOSTOM, POŽARE, PUT CVITAČKE, PUT KULICE, PUT POŽARA, ROSETO DEGLI ABRUZZI, SVETOG FLORIJANA, ŠIBENSKA ULICA, ULICA IVANA GORANA KOVAČIĆA, ULICA KOTROMANIĆA, VINOGRADARSKA, VUKOVARSKA 42-100 (PARNI), VUKOVARSKA 139-141 (NEPARNI), VUKOVARSKA 33-125 (NEPARNI)

 

2. biračko mjesto broj 2.
BIRAČKO MJESTO BR. 2
DJEČJI VRTIĆ, DR. M. UJEVIĆA 5

koje obuhvaća birače s prebivalištem u

MAKARSKA: ANTE STARČEVIĆA 36-88 (PARNI), BANOVIĆEVA, DR. MATE UJEVIĆA, ILIRSKA, JAVNE DOBROTVORNOSTI, KIPARA MEŠTROVIĆA 1-43 (NEPARNI), LULIĆEVA, MATIJE GUBCA, MOLIZANSKIH HRVATA, NIKOLE TESLE, PETRA SVAČIĆA, PUT MLIKARICA, PUT PUHARIĆA, PUT UMCA, ŠILOBADOVIĆEVA, VUKOVARSKA 26-40 (PARNI), VUKOVARSKA 1-31 (NEPARNI)

 

3. biračko mjesto broj 3.
BIRAČKO MJESTO BR. 3
UDRUGA "SUNCE", KRALJA PETRA KREŠIMIRA IV BR.9

koje obuhvaća birače s prebivalištem u

MAKARSKA: ANTE STARČEVIĆA 16-32 (PARNI), ANTE STARČEVIĆA 7-57 (NEPARNI), ANTUNA GUSTAVA MATOŠA, DON FRANE BULIĆA, GRADIŠĆANSKIH HRVATA, JADRANSKA 1-7 (NEPARNI), KIPARA MEŠTROVIĆA 2-38 (PARNI), KRALJA P. KREŠIMIRA IV 2-70 (PARNI), KRALJA P. KREŠIMIRA IV 1-37 (NEPARNI), KRALJA ZVONIMIRA, MARKA MARULIĆA, NERETVANSKIH KNEZOVA, OBALA KRALJA TOMISLAVA 14-28 (PARNI), OBALA KRALJA TOMISLAVA 13-27 (NEPARNI), PUT GLAVICE, PUT ŽUKE, RUĐERA BOŠKOVIĆA, STJEPANA RADIĆA, ŠETALIŠTE DR. FRANJE TUĐMANA, TRG 4. SVIBNJA 533., VLADIMIRA NAZORA, VUKOVARSKA 8-24B (PARNI)

 

4. biračko mjesto broj 4.
BIRAČKO MJESTO BR. 4
STARA ŠKOLA, DON M. PAVLINOVIĆA 1

koje obuhvaća birače s prebivalištem u

MAKARSKA: ANTE STARČEVIĆA 1-5 (NEPARNI), DALMATINSKA, DON M.PAVLINOVIĆA 1-31 (NEPARNI), DR. JAKOVA DUDANA, FRA FILIPA GRABOVCA, FRANJEVAČKI PUT 1-3 (NEPARNI), GLAZBARSKA, IVANA GUNDULIĆA, JADRANSKA 0-8 (PARNI), KAČIĆEV TRG, KALALARGA, KIPARA RENDIĆA, LIŠTUN, MAKARSKA, MARINETA, OBALA KRALJA TOMISLAVA 2-12 (PARNI), OBALA KRALJA TOMISLAVA 1-11 (NEPARNI), PEKARSKA, PETRA KAERA, PRIMORSKA, PRVOSVIBANJSKA, ŠET.DR FRA JURE RADIĆA, TRG HRPINA, TRG TINA UJEVIĆA, ULICA DAROVATELJA KRVI, ULICA MAKARSKIH BISKUPA, ZAGORSKA ULICA

 

5. biračko mjesto broj 5.
BIRAČKO MJESTO BR. 5
VATROGASNI DOM, POTOK BROJ 2

koje obuhvaća birače s prebivalištem u

MAKARSKA: "VELIKA VRATA", ANTE STARČEVIĆA 0-12 (PARNI), BIOKOVSKA, DON M.PAVLINOVIĆA 2-30 (PARNI), DUBROVAČKA 2-4 (PARNI), DUBROVAČKA 1-5A (NEPARNI), FRA PAVLA JAKIĆA, IVANA PAVLOVIĆA-LUČIĆA, JAKŠE RAVLIĆA, KAŽIMIRA LJUBIĆA, KOTIŠKA 1-35 (NEPARNI), MAKAR, MARINA DRŽIĆA, MIHOVILA GLAVINIĆA, PETORICE ALAČEVIĆA, POTOK, PUT MAKRA, PUT MLINICA, PUT MOČE, SLIKARA GOJAKA, TRAKAČE, ULICA 22. LIPNJA 1941., VUKOVARSKA 0-6A (PARNI), ŽBARE

 

6. biračko mjesto broj 6.
BIRAČKO MJESTO BR. 6
SREDNJA ŠKOLA FRA A.K. MIOŠIĆA, Z. FRANKOPANSKA BB, SOBA BR. I

koje obuhvaća birače s prebivalištem u

MAKARSKA: AKČIĆEV PROLAZ, ALKARSKA 2-6 (PARNI), BAŠKOVOŠKA, BOTTERIJEV PROLAZ, BRELJANSKA, CETINSKA, DOMOVINSKE ZAHVALNOSTI, DON KLEMENTA GRUBIŠIĆA, DUBROVAČKA 6-36 (PARNI), DUBROVAČKA 7-37 (NEPARNI), FRANJEVAČKI PUT 4-22 (PARNI), FRANJEVAČKI PUT 5-23A (NEPARNI), GRAČKE SKALE, KOTIŠINA, KOTIŠKA 2-50 (PARNI), LICINIJANOV PROLAZ, PETRA PERICE, PODGORSKE SKALE, PUT DUGIŠA, PUT VOLICIJE, ŠIMIĆEV PROLAZ, TRG 18. RUJNA 887., TUČEPSKA, VRGORSKA

 

7. biračko mjesto broj 7.
BIRAČKO MJESTO BR.7
STARA ŠKOLA VELIKO BRDO, VELIKO BRDO

koje obuhvaća birače s prebivalištem u

VELIKO BRDO: BAŠKOVIĆI, GOJACI, KUK, PRODANI, PUT VELIKOG BRDA, VELIKO BRDO, VLADIĆI

 

8. biračko mjesto broj 8.
BIRAČKO MJESTO BR. 8
OŠ PETRA PERICE - MAKARSKA, ZELENKA BB, SOBA BR. II

koje obuhvaća birače s prebivalištem u

MAKARSKA: SLAVONSKA, SPLITSKA, STARI VELIKOBRDSKI PUT, ZADARSKA, ZAGREBAČKA

 

9. biračko mjesto broj 9.
BIRAČKO MJESTO BR. 9
SREDNJA ŠKOLA FRA A. K. MIOŠIĆA - MAKARSKA, Z. FRANKOPANSKA BB, SOBA BR. II

koje obuhvaća birače s prebivalištem u

MAKARSKA: STJEPANA IVIČEVIĆA, ZRINSKO-FRANKOPANSKA

 

 


KLASA: 031-03/17-01/1
URBROJ: 2147/05-17-13
MAKARSKA, 05.svibnja 2017.


 

makarska logo