23°C weather icon

Rješenje Ministarstva kulture – Umijeće pripreme torte makarane ima svojstvo nematerijalnog kulturnog dobra

19.12.2012.

20.12.2012.'Kraljici' kruna napokon uručena

Ministarstvo kulture RH izdalo je 12. prosinca 2012. Gradu Makarskoj Rješenje kojim se utvrđuje da umijeće pripreme tradicijske slastice torte makarane ima svojstvo nematerijalnog kulturnog dobra sukladno Zakonu o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara. Tako su propisani i određeni sustavi mjera zaštite: - osigurati dostupnost dobra javnosti; poticati sudjelovanje pojedinaca, grupa i zajednica koje baštine dobro u identificiranju, definiranju, izvođenju i prenošenju dobra; popularizirati i promovirati kulturno dobro; poticati prenošenje i njegovanje; educirati stručni kadar za prenošenje znanja i vještina; nastaviti s istraživanjem dobra; promicati funkciju i značaj dobra u društvu; senzibilizirati javnost i podupirati zaštitu i očuvanje dobra kako bi se izbjegla opasnost od nestajanja.
Grad Makarska, kao nositelj dobra, dužan je provoditi mjere zaštite radi njegova očuvanja, sukladno Zakonu o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara i svojim propisima koji se odnose na kulturna dobra. Torta makarana će se tako, zasluženo i nakon niza provedenih projekata u smislu njezine zaštite i promidžbe upisati u Registar kulturnih dobara Republike Hrvatske – Listu zaštićenih kulturnih dobara, uz bok ostaloj nepokretnoj baštini RH. Upis će se objaviti u Narodnim novinama.
Napravljen je veliki posao na kojem je sudjelovao veliki broj dionika i kojima ovim putem čestitamo i zahvaljujemo! Međutim, ovo treba shvatiti kao poticaj za daljnju afirmaciju torte makarane kao kulturno-turističkog brenda grada u smislu razvoja gastro-turizma. Bez daljnjeg zalaganja i ulaganja, prvenstveno gospodarsko-turističkog sektora u razvoj našeg gastro-bisera, sve navedeno ostat će tek mrtvo slovo na papiru. Tortu makaranu treba njegovati, očuvati, zapakirati u najfinije ruho i uz već postavljene preduvjete omogućiti njezinu daljnju održivu komercijalizaciju u smislu promidžbe, razvoja i stvaranja jedinstvenog brenda.
Ukoliko se pokaže interes određenog gospodarskog subjekta za aplikaciju na program „Izvorno hrvatsko“ pri Gospodarskoj komori, Grad Makarska svoje će resurse dati na raspolaganje kako bi se navedeno u što kraćem roku i realiziralo.
Također, uzimajući u obzir veliki broj „žena-majstorica“ koje izrađuju tortu makaranu i na taj način njeguju i čuvaju tradiciju izrade, pojavila se potreba za formiranjem udruge ili zadruge (ovisno o djelovanju) koja će se baviti daljnjim očuvanjem, promidžbom, razvojem, istraživanjem i prenošenjem znanja o torti makarani.
U svakom slučaju, Grad Makarska nastavit će s aktivnostima promidžbe i brendiranja torte makarane, uz, nadamo se, sudjelovanje, podršku i partnerstvo dosadašnjih, ali i novih dionika.

makarska logo