16°C weather icon

Rezultati natječaja za dodjelu kredita studentima za akademsku godinu 2009./2010.

04.01.2010.

Rezultati natječaja za dodjelu kredita studentima za akademsku godinu 2009./2010.

Na temelju Natječaja za kredite studentima s područja grada Makarske za akademsku godinu 2009./2010. raspisanog u glasilu Grada Makarske „Makarsko primorje“ 3. studenoga 2009. Grad Makarska je kreirao listu prvenstva za ostvarivanje prava na kredit.
Na natječaj se prijavilo 27 kandidata, od kojih samo jedan ne ispunjava uvjete natječaja. Grad Makarska ovlastio je Hrvatsku poštansku banku d.d. za sklapanje ugovora o kreditiranju sa studentima u iznosu od 800,00 kuna mjesečno


Cijeli tekst zaključka možete skinuti ovdje (u .doc ili .pdf  formatu):

Rezultati.doc         Rezultati.pdf
makarska logo