5°C weather icon

Rezultati izbora za predstavnika srpske nacionalne manjine u Gradu Makarskoj

02.06.2015.

 

REPUBLIKA HRVATSKA
GRADSKO IZBORNO POVJERENSTVO
GRADA MAKARSKE
 
KLASA: 013-01/14-01/4
URBROJ: 2147/05-04/1-15-05
MAKARSKA, 31. svibnja 2015.
 
Na osnovi članka 136. Zakona o lokalnim izborima ("Narodne novine", broj 144/12.), članka 33., 53. i 65. Zakona o izboru članova predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave ("Narodne novine", broj 33/01., 10/02., 155/02., 45/03., 43/04., 40/05., 44/05. -pročišćeni tekst, 109/07.  I 24/11.), Gradsko izborno povjerenstvo Grada Makarske, nakon izbora za članove vijeća i predstavnike nacionalnih manjina u jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave provedenih 31. svibnja 2015., utvrđuje i objavljuje
 
REZULTATE IZBORA ZA
PREDSTAVNIKA SRPSKE
NACIONALNE MANJINE U GRADU MAKARSKOJ
 
I. Od ukupno 169 birača pripadnika srpske nacionalne manjine upisanih u popis birača, glasovalo je 5
birača, odnosno 2,96%, od čega je prema glasačkim listićima glasovalo 5 birača, odnosno 2,96%.
Važećih glasačkih listića utvrđeno je 5, odnosno 100,00%. Nevažećim glasačkim listićima proglašeno je 0, odnosno 0,00%.
 
II. Kandidatkinje/kandidati dobile/dobili su sljedeći broj glasova:
 
1. PREDRAG ARANĐELOVIĆ 5 glasova
 
III. Za predstavnika srpske nacionalne manjine izabran je sljedeći kandidat:
 
1. PREDRAG ARANĐELOVIĆ
  
 
 
 
PREDSJEDNIK
GRADSKOG IZBORNOG POVJERENSTVA

GRADA MAKARSKE
BORO MISIR

 

makarska logo