26°C weather icon

Revitalizacija kulturno-povijesne baštine zaseoka Kotišina

Projekt ''Revitalizacija kulturno-povijesne baštine zaseoka Kotišina'' financiran je sredstvima Europskih strukturnih i investicijskih fondova  - Operativni program Konkurentnost i kohezija 2014 - 2020. , u sklopu Poziva na dostavu projektnih prijedloga "Priprema i provedba Integriranih razvojnih programa temeljenih na obnovi kulturne baštine", referentni broj KK.06.1.1.01., sukladno zaključenom Ugovoru o dodjeli bespovratnih sredstava KK.06.1.1.01.0076.

Projekt provode Grad Makarska kao korisnik i projektni partneri: 

- Turistička zajednica grada Makarske; OIB: 68685424478, Obala kralja Tomislava 16, Makarska;

- Javna ustanova ''Park prirode Biokovo'', OIB: 63685777958, Marineta 16, Makarska;

-  TIP-EXTREME, Obrt turistička agencija, prijevoz, poljoprivreda, trgovina i usluge, vl. Thomas Mravičić, OIB: 53064111682, Zadarska 46B, Makarska.

 

Komponentne integriranog programa osmišljene su tako da osiguravaju integralnu turističku ponudu, koja drastično preusmjerava dosadašnji tip turizma na području destinacije – Grada Makarske. Lokacija projekta – zaseok Kotišina osigurava preusmjeravanje žarišta turističke potražnje van obalnog pojasa u aktivnosti i sadržaje zasnovane na kulturnoj i prirodnoj baštini, te sinergiji turizma i lokalnih sistema proizvodnje.

Prva komponenta Uspostava Interpretacijskog centra Veliki Kaštel povezana je sadržajno i tematski s komponentom 3 Uređenje poučnih staza i obnova Crkve Sv. Martina. Zajedno su osmišljene idejnim muzeološko-muzeografskim i projektom multimedije, te su nosive komponente integriranog programa u smislu ključnih sadržaja. Naime, kulturna baština i etno-botanika čine nosive teme ovih postava, koji osiguravaju mogućnost cjelodnevnog i poludnevnog boravka u Kotišini (interpretativne rute). Ove komponente su i tehnološki najzahtjevnije, koriste inovativne tehnologije poput proširene stvarnosti prilikom realizacije postava. Istodobno interpretacijska strategija zasnovana je na načelu minimalnih intervencija – korištene tehnologije su nenametljive i potpuno u funkciji kulturne i prirodne baštine (npr. Korištenje tehnologije da bi se naglasila prirodna stijena unutar Kaštela, nasuprot njenog prekrivanja različitim interpretacijskim pomagalima).

Komplementarno s ovim komponentama je i Uređenje pozornice na otvorenom Sv. Ante, koja osigurava kontinuirani dolazak turista na područje Kotišine. Naime cilj ovih komponenti je i osmišljavanje programa koji nisu jednokratnog karaktera poput posjeta stalnom postavu interpretacijskog centra ili poučnih staza, već pozivaju na česte dolaske i osiguravaju upoznavanje posjetitelja sa novim sadržajima. Ovo je osobito bitno u kontekstu produžetka turističke sezone, kako bi se osiguralo funkcioniranje objekata unutar integriranog programa i izvan razdoblja najintenzivnije turističke aktivnosti, ključna je kontinuirana veza s lokalnim i regionalnim tržištima. Samo ovako definirani programi mogu osigurati i atraktivnosti turistima izvan sezone, te izbjeći osjećaj dezertificiranog prostora. Komponenta ugostiteljstva i prodaje suvenira osiguravaju financijsku održivost projekta u razdoblju njegove realizacije, ali i jasno utječu na lokalne ekonomske procese. Izrada pokaznih suvenira od materijala koji se pronalaze unutar 20 km od Kotišine, osigurava se korištenje lokalnih proizvoda kao sirovina, te izrada suvenira od lako dostupnih material. Ovaj princip postaje model razvoja sektora na razini cjelokupne destinacije. Komponenta 5 uključuje Realizacija adrenalinske i pješačke ture, pod vodstvom turističke agencije TIP EXTREME što osigurava vezu programa s realnim sektorom, koji poznaje situaciju na terenu, mogućnosti i ograničenja potražnje na području destinacije, te mogućnosti sadržajne inovacije. Dostupnost projekta osigurava se uređenjem pješačko-biciklističke staze Makarska centar – Kotišina, koja povezuje javni gradski i međugradski prijevoz s Kotišinom.

Konačno, promocija i vidljivost integriranog programa osmišljena je prvenstveno imajući u vidu posjetitelje Splitsko-dalmatinske županije, te nastup na stranim tržištima. Istodobno kroz ovu komponentu osiguravaju se i specifični zahtjevi različitih komponenata, karte za cikloturizam, online marketing za pozornicu, brošure za Kotišinu i sl.

Kotišina, te čitavo područje Podbiokovlja posljednjih pola stoljeća doživio je depopulaciju, ekonomsko propadanje, propadanje kulturne baštine i manjak turističke aktivnosti. Komponentne integriranog programa osmišljene su tako da osiguravaju integralnu turističku ponudu, koja drastično preusmjerava dosadašnji tip turizma na području destinacije – Grada Makarske. Lokacija projekta, zaseok Kotišina, osigurava preusmjeravanje žarišta turističke potražnje van obalnog pojasa u aktivnosti i sadržaje zasnovane na kulturnoj i prirodnoj baštini, te sinergiji turizma i lokalnih sistema proizvodnje.

Ukupna vrijednost projekta: 18.008.943,45 kuna

Ukupni prihvatljivi troškovi: 14.715.743,08 kuna

Bespovratna sredstva: 12.508.313,68 kuna

makarska logo