5°C weather icon

Reagiranje gradonačelnika Tonća Bilića na tekst iz prethodnog broja Makarske kronike objavljen pod naslovom „Novak Srzić: Ministar Dobrović podržava obustavu gradnje reciklažnog dvorišta“:

02.05.2017.

Obraćam Vam se u svezi neozbiljnog istupa pojedinaca koji imaju namjeru baviti se ozbiljnim poslom, a na temu izgradnje reciklažnog dvorišta na Voliciji, objavljenu u prošlotjednom broju Vašeg lista.

            Nažalost, ponekad neiskustvo te površan odnos prema određenim temama dovedu do "trapavog" brkanja različitih pojmova i zbunjivanja javnosti, a na samom kraju štete razvoju osnovnih cjelina u funkcioniranju svakog grada, pa tako i Makarske.

            Planskim dokumentima u gospodarenju otpadom (kojima je nadležno Ministarstvo zaštite okoliša i energetike), Zakonom o održivom gospodarenju otpadom ("NN", broj 94/13) te Planom gospodarenja otpadom Republike Hrvatske za razdoblje 2017.-2022. g. navedeno je:

 "Reciklažno dvorište je nadzirani ograđeni prostor namijenjen odvojenom  prikupljanju i privremenom skladištenju manjih količina posebnih vrsta otpada".

Također, čitajući dalje temeljne dokumente za gospodarenje otpadom točnije članak 35., stavak 2., točka 2. gore navedenog Zakona navedene su obaveze jedinica lokalne samouprave:

"Jedinica lokalne samouprave koja ima više od 1.500 stanovnika dužna je osigurati funkcioniranje najmanje jednog reciklažnog dvorišta i još jednog na svaki idućih 25.000 stanovnika na svom području" te dalje u točki 4. "Jedinica lokalne samouprave dužna je osigurati da prostorni razmještaj reciklažnih dvorišta, odnosno način rada mobilne jedinice omogućava pristupačno korištenje istih svim stanovnicima područja za koje su uspostavljenja reciklažna dvorišta, odnosno mobilne jedinice".

            Iz iznijetoga, vidljivo je kako je reciklažno dvorište prostor namijenjen isključivo građanima za svakodnevnu upotrebu s ciljem razvoja održivog gospodarenja otpadom. Reciklažno dvorište nije odlagalište otpada.

            Do kraja 2016. godine diljem Hrvatske svečano je otvoreno 46 mobilnih reciklažnih dvorišta i preko 90 reciklažnih dvorišta koji su svoje mjesto našli u samim centrima gradova, uz raznorazne stambene komplekse, obiteljska dvorišta, autobusne kolodvore, farmi...

            Poštujući načela gospodarenja otpadom (blizine, samodostatnosti i sljedivosti) i odredbe Plana, vlasništva zemljišta i prostora grada Makarske, odlučeno je kako će se reciklažno dvorište smjestiti na Voliciji.

            Reciklažno dvorište je ograđena građevina pod video nadzorom koja služi kao mjesto gdje se svakodnevno može besplatno odvojeno odlagati različite vrste otpada koje nastaju u kućanstvu: papir, karton, plastika, staklo, metal, tekstil, lijekovi, otopine, glomazni otpad, žarulje, boje, baterije... ali nije dopušteno odlaganje miješanog komunalnog otpada. Svaka od 33 frakcije otpada koje će se moći odlagati na reciklažnom dvorištu, ima isključivo svoj zatvoreni spremnik, kako bi se spriječio utjecaj oborina i vjetra, a opremljen je i sa sekundarnim spremnikom, tzv. ekontankvanom koji u slučaju eventualnog curenja tekućeg otpada iz primarnog spremnika prikuplja taj dio.

            Svaka faza procesa rada reciklažnog dvorišta, od prikupljanja do predaje na daljnju obradu i sama obrada, vodi se svakodnevno i preko online aplikacije Agencije za otpad "e-ONTO" u koju ima uvid Ministarstvo zaštite okoliša i energetike i Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost.

            Bilo koja druga solucija izgradnje reciklažnog dvorišta, za naš grad, u udaljena područja drugih općina ili gradova u suprotnosti je s citiranim odredbama Zakona i Plana.

            Grad Makarska ima gotovo 14.000 stanovnika, a za vrijeme sezone ostvaruje se preko milijun noćenja. Godišnja razina proizvedenog otpada je oko 7500 tona, od čega bi se polovinu moglo ponovno iskoristiti i upotrijebiti.

            Povećanjem životnog standarda, broja noćenja i stanovnika realno je očekivati proizvodnju još većih količina otpada za čije odgovorno gospodarenje moramo imati spremnu infrastrukturu.

            Na kraju ovakvi istupi više govore o samim pojedincima koji se vide na vodećim pozicijama u gradu, pri čemu obećavaju stručnost i znanje u svome radu, a ni za najjednostavnije istupe koji im isključivo služe za jeftino prikupljanje predizbornih bodova, ne naprave domaću zadaću.

            U svakom slučaju neznanje nije grijeh, te nijedan pojedinac nema sve znanje ovog svijeta, ali  dobronamjerno savjetujem svima koji se prepoznaju u ovom tekstu, da se posavjetuju sa stručnijim osobama, kako bi u svom daljnjem radu bili što uspješniji.                                                         

 

                                                                                                     Gradonačelnik

                                                                                                   Tonći Bilić, ing.

makarska logo