11°C weather icon

Radovi u tijeku

28.11.2007.


29.11.07.

U tijeku su radovi na postavljanju uređaja za pročišćavanje otpadnih voda na poluotoku Sv. Petar, a protežu se od crpne stanice Plišćevac, preko šetnice na poluotoku Sv. Petar, sve do objekta Vodovoda. Trenutno je u fazi izvođenje zemljanih i monterskih radova koji su započeli pred 15-ak dana, a završetak radova predviđamo do kraja godine.
Izvođač radova je MIAB d.o.o. iz Šibenika, a nadzor vrši IGH d.d. Split.
Ova investicija teška je 5.475.676,83 kn sa PDV-om, od čega Grad Makarska pokriva 37% od ukupne cijene. U ovoj trasi Grad Makarska
iskoristit će trenutačne iskope u koje će se postaviti novi električni vodovi.

 

 

         

 

 

 

         

 

  

makarska logo