3°C weather icon

Puštanje u rad CS Vrutak, TC od CS Vrutak do Vodosp. Makar i Vodosp. Makar

13.04.2009.

17.4.09.

Svečano puštanje u rad CRPNE STANICE „VRUTAK“, TLAČNOG CJEVOVODA OD CRPNE STANICE „VRUTAK“ DO VODOSPREME „MAKAR“ I VODOSPREME „MAKAR“ upriličit će se dana 20. travnja 2009. (ponedjeljak) prema sljedećem programu:

13,30 sati – mjesto Mlinice
SVEČANO PUŠTANJE U RAD CRPNE STANICE „Vrutak“
14,00 sati – mjesto Makar
SVEČANOST PUŠTANJA U RAD VODOSPREME „Makar“
14,30 sati – mjesto Makar
prigodno druženje u mjesnom DomuVODOOPSKRBNI SUSTAV ZA NASELJA MAKAR, STAMBENU ZONU „SJEVER 2“, VELIKO BRDO I PUHARIĆE


 

Izgrađena je crpna stanica „Vrutak“, tlačni vod od crpne stanice „Vrutak“ do vodospreme „Makar“ i vodosprema „Makar“.
Ukupno je uloženo 5.022.535,00 kn
Grad Makarska je osigurao 3.938.535,00 kn
Hrvatske vode Zagreb su uložile 884.000,00 kn
Županija Splitsko-dalmatinska je uložila 200.000,00 kn

Crpna stanica je kapaciteta 20 litara/sek, što daje dnevnu akumulaciju vode od 1.700 m3, što je dostatno na snabdijevanje 8.000 stanovnika – potrošaća.
Izgrađena je kompletna vodoopskrbna mreža za neselje Makar, a postavljen je za sada i 21 priključak.
Investitor je „Vodovod“ d.o.o. Makarska po dobivenom ovlaštenju od Grada Makarska.
Sredstva su osigurana u proračunu Grada Makarska iz namjenskih sredstava koja pla
Aju potrošači vode u visini od 1,00 kn / po utrošenom m3 vode, te iz naknada koje se prikupljaju za nove priključke.
Sredstva Hrvatskih voda su također namjenska iz naknade za korištenje voda koju plaćaju potrošači vode.
U 2009. Godini slijedi izgradnja cjevovoda od vodospreme „Makar“ do Velikog Brda, u dužini od 1.950 metara, za što su osigurana sredstva u proračunu Grada Makarska za 2009. Godinu.
Sasvim je realno da se u 2009. Godini izgradi i cjevovod do naselja Puharići u dužini od 1.000 metara.
Projektant: „HIDROING“ d.o.o. Split
Revizija statike: „IGH“ – Split
Nadzor: „AKVEDUKT“ d.o.o. Split
Izvođači radova: „KONSTRUKTOR – INŽENJERING“ d.d. – Split (za vodospremu)
„CESTAR“ d.o.o. Split (za crpnu stanicu „Vrutak“ i tlačni cjevovod)
Sustav daljinskog nadzora i upravljanja: „ELEKTROMEHANIKA MARINE“ d.o.o. Rijeka.
makarska logo