28°C weather icon

Provedba izobrazno-informativnih aktivnosti o održivom gospodarenju otpadom "Skupi, složi, savjesno odloži!" - K.K.06.3.1.07.0095

Predmetni projekt izobrazno-informativne kampanje „Skupi složi savjesno odloži”, predlaže se sa svrhom rješavanja ključnog problema grada Makarske - otpada. Ukupna vrijednost projekta  je 440.668,55 kuna, od čega prihvatljivi troškovi iznose 434.543,55 kuna. Sufinanciranje  projekta od 85%, koje iznosi 369.361,85 kuna, osigurano je u Kohezijskom fondu, dok je Grad Makarska preostali iznos od 15% osigurao u svom proračunu. Projekt se sastoji od niza aktivnosti koje su usklađene s predmetnim Programom zadanim od strane MZOEU te predmetnim pozivom. Provedbom projekta nastoji se promijeniti način razmišljanja i percepcije svih dionika u lokalnoj zajednici kao i shvaćanje njihove uloge po rješavanju opće problematike održivog gospodarenja otpadom, na način da se otpad ne tretira kao otpad, već kao vrijedan resurs. Prema podatcima tvrtke Makarski komunalac d.o.o. građani (13.834) i turisti godišnje proizvedu cca. 8 tona otpada. Četvrtinu ukupne godišnje proizvodnje miješanog komunalnog otpada stvaraju turisti. Konačan cilj je smanjenje količine otpada koja se na godišnjoj razini proizvede na području grada. U sklopu izobrazno-informativne kampanje provest će se 6 obaveznih i 6 preporučenih aktivnosti. Osim na lokalno stanovništvo, u sklopu kampanje u obrazovnim institucijama predškolske i osnovno školske dobi, želi se podići svijesti o važnosti održivog gospodarenja otpadom te utjecati na navike djece i mladih od samog početka njihovog odrastanja. Stečenim znanjem kao posljedica provođenja aktivnosti kampanje djeca će pozitivno utjecati na ostale članove svog kućanstva što će osigurati održivost rezultata projekta u budućnosti. Osim lokal. stanovništva, djece i mladih, svojevrsni izazov predstavlja edukacija turista kao ciljane skupine. U suradnji sa iznajmljivačima i njihovim educiranjem te izradom edukativnih materijala na stranim jezicima turiste će se upozoriti i pružiti osnovne informacije na koji način za vrijeme svog godišnjeg odmora trebaju odgovornom gospodariti otpadom kojeg proizvedu. Obzirom da je praksa odvojenog prikupljanja i odlaganja otpadom dugogodišnja praksa većeg broja EU zemalja koje čine glavninu strukture turista u RH pa tako i u MA rezultati će se ostvariti što će pokazati i količina prikupljenog otpada. 

makarska logo