13°C weather icon

Pripreme za turističku sezonu 2008.

28.01.2008.

29.01.08.


Gradska uprava Grada Makarske već je naveliko počela sa pripremama za turističku sezonu 2008. kako bi naš grad dobio na prepoznatljivosti i imidžu, te na taj način privukao još veću pažnju turista i medija. Osim toga, osnova za turizam, našu najrazvijeniju granu gospodarstva, jest uređen i atraktivan okoliš grada.
Ovim putem pozivamo i Vas poštovani građani da nam se pridružite u ovim važnim pripremama za turističku sezonu. Apeliramo na sve građane, čija zelena površina graniči sa javnim površinama, da urede svoje ograde, vrt, voćnjak i slične površine.

 

        Izdvajamo dio Odluke o komunalnom redu Grada Makarske koji detaljno opisuje način i obvezu uređenja zelenih površina koje se nalaze uz javnu površinu.


Ograda uz javnu površinu treba biti izrađena tako da se uklapa u okoliš, u pravilu od ukrasne živice i ne smije biti izvedena od dekorativnih šiljaka i slično. Pravna ili fizička osoba trebala bi ogradu uz javnu površinu koju koristi održavati urednom. Stablo, ograda ukrasne živice i drugo zelenilo uz javnu površinu treba se uredno održavati i godišnje najmanje dva puta obrezati tako da ne prelazi preko regulacijske crte na javnu prometnu površinu i da ne ometa vidljivost i preglednost u prometu.


Redovit nadzor i provođenje navedenog članka Odluke o komunalnom redu obveza je Komunalnog redarstva Grada Makarske.

makarska logo