9°C weather icon

Pripreme za stanove POS-a

19.01.2010.

20.01.10.


Pripremna procedura za početak izgradnje stanova POS-a nastavljena je sazivanjem dviju konferencija. Gradska uprava najprije je održala sastanak sa susjedima lokacije na kojoj će se zgrade graditi, a koji nisu imali primjedbi na projekt. U petak je zatim održan sastanak sa svim državnim tijelima koja su vezana za pristupne putove i za same zgrade, te predstavnici HEP-a i Vodovoda, koji bi morali iznijeti svoje primjedbe ukoliko ih budu imali. Nakon toga Grad će državnom uredu za urbanizam predati zahtjev za izdavanje lokacijske dozvole. Ne očekuju se nikakvi problemi koji bi postupak odugovlačili, tako da bi radovi mogli početi u svibnju.
Prvim izmjenama Prostornog plana ispravljena je pogreška ucrtanog puta koji je presijecao teren državnog zemljišta osiguranog za izgradnju zgrada poticane izgradnje. Prošloga ljeta donesen je i urbanistički plan uređenja, budući da je i taj dio grada u obuhvatu zaštićenog obalnog područja, a neizgrađena zona je veća od 5.000 kvadrata.

makarska logo