27°C weather icon

Priopćenje za podnositelje zahtjeva za kupnju stana iz POS programa

01.09.2008.

4.9.08.

Vezano za brojne upite naših građana o postupku koji se vodi povodom njihovih zahtjeva za kupnju stana iz Programa poticane stanogradnje, dajemo sljedeće obavijesti;

 
Povodom raspisanog natječaja za kupnju stana iz POS programa Povjerenstvo je zaprimilo 292 zahtjeva od čega samo 1 neuredan te je, kao takav, odbačen.
U odnosu na sve preostale zahtjeve, posebna Komisija je tijekom lipnja ispitala svu priloženu dokumentaciju i ispunjavanje zakonskih uvjeta te je istom utvrđeno da čak 160 podnositelja zahtjeva nije priložilo propisanu dokumentaciju tako da su isti pozvani na dopunu u skladu s odlukom Grada Makarske o mjerilima i kriterijima za kupnju stana iz POS programa.
Međutim, kako je istom odlukom utvrđeno da pravo na kupnju stana iz POS programa, pored podstanara pripada i obiteljima koji žive s roditeljima u neodgovarajućim uvjetima, to je oformljena i posebna Komisija kojoj je bio zadatak na terenu provjeriti stambene statuse podnositelja zahtjeva. U međuvremenu povjerenstvo je održalo sastanak na kojem je bio nazočan i gospodin Krešimir Žunić, predstavnik APN agencije te je isto donijelo zaključak da će se po primitku izvještaja Komisije, čiji je zadatak bio provjeriti stambeni status podnositelja zahtjeva te po primitku dopunske dokumentacije, a najkasnije do 15. rujna, održati sastanak Povjerenstva na kojem će biti utvrđena lista reda prvenstva za kupnju stana iz POS programa. Dakle, naši građani već u ovom mjesecu, a vrlo vjerojatno oko 20. rujna, na našim stranicama, kao i putem drugih medija, moći će vidjeti listu prvenstva za kupnju stana iz POS programa.
Lista neće biti dostavljana pojedinačno podnositeljima zahtjeva, nego će ista biti obznanjena na oglasnoj ploči Grada Makarske, u listu Makarsko primorje, kao i na ovim stranicama te će podnositelji zahtjeva imati mogućnost prigovora Poglavarstvu Grada Makarske ukoliko budu nezadovoljni svojim položajem na toj listi ili neuvrštavanjem na listu.
Po obradi eventualnih prigovora putem istih medija Grad Makarska će obznaniti i konačnu listu reda prvenstva koja bi vrlo vjerojatno odmah početkom listopada bila predana APN agenciji radi daljnjeg postupanja.
Inače, građani se obavještavaju da su nedavnim izmjenama i dopunama Prostornog plana Grada Makarske stvoreni preduvjeti za realizaciju građenja zgrade po POS programu čiji je investitor APN agencija, a za koju Grad Makarska osigurava komunalnu infrastrukturu.

makarska logo