26°C weather icon

Priopćenje Grada Makarske vezano za kršenje Odluke o privremenoj zabrani građevinskih radova u 2019. godini

08.05.2019.

Zbog velikog broja upita i prijava građana upućenih prema Gradskog centru Osejava Makarska, a vezano za kršenje Odluke o privremenoj zabrani građevinskih radova na području Grada Makarske u 2019., Grad Makarska daje sljedeće priopćenje za javnost.

 

 

Sukladno spomenutoj odluci od 1. svibnja do 30. rujna 2019. na području cijelog grada Makarske zabranjeno je izvođenje ''svih zemljanih radova i radova na izgradnji konstrukcije svih vrsta građevina''. Zabrana se odnosi na zemljane iskope na gradilištu te radove na konstrukcijom dijelu: zidanje građevine i armirano-betonske radove. Radovi koji uključuju upotrebu ručnih alata, a koji se najčešće prijavljuju, na žalost, nisu predmet spomenute odluke.

 

Unatoč zabranama, kao i svake godine, na području grada i nakon 1. svibnja dio gradilišta je i dalje aktivan a o čemu svjedoče i prijave građana Gradskom centru Osejava. Građani s pravom negoduju jer se odluka krši, a Odsjek za komunalno i prometno redarstvo Grada Makarske, na žalost, nema ovlasti učiniti ono što građani priželjkuju: odmah po izlasku na teren investitoru isključiti struju, oduzeti mu strojeve ili ih pak fizički ukloniti, već mogu samo učiniti ono što im dozvoljavaju njihove ovlasti. Sukladno Zakonu o građevinskoj inspekciji, naime, investitoru se rješenjem naređuje obustava radova, a ako se na isto ogluši izdaje mu se novo rješenje i sukladno naputku Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja, izriče novčana kazna.

 

Odsjek za komunalno i prometno redarstvo Grada Makarske odnosno Grad Makarska čini jedino što može učiniti, a to je izricanjem kazni, čiji se iznos povećava u slučaju ponavljanja, prisiliti investitore na zaustavljanje radova. Jasno nam je da je taj rad kod građana često slabo prepoznat. To je i za očekivati jer sankcioniranje investitora podrazumijeva provedbu upravnog postupka koji ima svoje faze( izlazak na teren, izrada i uručivanje zapisnika, izdavanje i uručivanje rješenja, naplata kazne….) i zbog toga ne može trenutno proizvesti željeni učinak – zaustavljanje radova odmah po prijavi, a što bi bilo jedino što bi zadovoljilo građane.

 

Upravo uvažavajući tu činjenicu, pozivamo i druge nadležne službe da se, sukladno svojim ovlastima, uključe u rješavanje problema vezanih za kršenje javnog reda i mira i buku na području grada Makarske. Naime, kriva je percepcija da svi radovi koji se na području grada odvijaju nakon 1. svibnja spadaju u zabranjene radove, isto kao što nije točno da su navedeni problemi isključivo u nadležnosti Grada Makarske odnosno Odsjeka za komunalno i prometno redarstvo. Konkretno, u slučaju buke na gradilištu, sukladno svojim ovlastima mogu reagirati i Sanitarna inspekcija Ministarstva zdravstva sukladno Pravilniku o najvišim dopuštenim razinama buke u sredinama u kojima ljudi rade ili borave kao i Policijska postaja Makarska sukladno Zakonu o prekršajima protiv javnog reda i mira. Unatoč tome u javnosti se isključivo govori o odgovornosti i nečinjenju Grada Makarske pa stoga i moramo javno reći da Grad Makarska poduzima sve mjere u skladu sa svojim ovlastima te da isto očekujemo i od svih drugih nadležnih službi jer nam je zajednički cilj život našim sugrađanima i našim gostima učiniti što ugodnijim i sigurnijim.

 

I na kraju, građane Makarske pozivamo da putem Gradskog centra Osejava i dalje prijavljuju uočene nepravilnosti kojih će, nadamo se, biti što manje te im ovim putem zahvaljujemo na suradnji.

 

 

 

 

 

 

makarska logo