18°C weather icon

Prijedlog liste prvenstva za dodjelu gradskog prostora na korištenje udrugama

03.02.2020.

Komisija za provođenje natječaja i otvaranje ponuda
za  davanje u zakup poslovnih prostora


372-03/19-01/2
2147/01-03/6-20 - 12
30. siječnja 2020.

                                         

 

Grad Makarska, Komisija za provođenje natječaja i otvaranje ponuda za davanje u zakup poslovnih prostora, na temelju Javnog natječaja za davanje poslovnih prostora na korištenje udrugama, koji je objavljen na stranici Grada Makarske www.makarska.hr  dana  2. prosinca 2019.   i  zbroja ostvarenih bodova za svakog prijavitelja, utvrđuje

 

                       Prijedlog liste prvenstva za dodjelu gradskog prostora na korištenje udrugama

 

 

1. Za poslovni prostor pod red. brojem 1. natječaja na adresi  Šetalište sv.Petar 2 Pomorsko športsko ribolovno društvo Arbun ostvarilo je 60 bodova;

 

2. Za poslovni prostor pod red.brojem 2. natječaja na adresi Obala kralja Tomislava 23 Jedriličarski klub Bura ostvario je 57 bodova;

 

3. Za poslovni prostor pod red.brojem 4. Natječaja na adresi Kralja Petra Krešimira IV br.9 Udruga osoba s invaliditetom Sunce ostvarila je 82 boda;

 

4.Za poslovni prostor pod rednim brojem 5. natječaja na adresi Dr.Mate Ujevića 2  Makarska dijabetička udruga ostvarila je 45 bodova.

 

Na Prijedlog liste prvenstva za dodjelu gradskog prostora na korištenje udrugama može se uložiti prigovor u roku 8 dana od dana objave Prijedloga liste prvenstva.

 

 

                                                                                                 Predsjednik Komisije

                                                                                               

 

makarska logo