0°C weather icon

Prijave za Stručni studij za izobrazbu trenera do 21. studenog

03.11.2011.

4.11.2011.

Treći razredbeni postupak za upis na Stručni studij za izobrazbu trenera u Makarskoj pri Kineziološkom fakultetu u Zagrebu održat će se 26. studenog 2011. u Zagrebu. Prijave za upis predaju se osobno ili se šalju preporučeno pošiljkom na adresu: Grad Makarska - Ured gradonačelnika (soba br. 8.), Obala kralja Tomislava br. 1., 21300 Makarska, na propisanom obrascu koji se dobiva u Uredu gradonačelnika ili se može preuzeti s internetske stranice Grada www.makarska.hr odnosno Odjela za izobrazbu trenera www.oit.kif.hr, zaključno do 21. studenog 2011. godine.
makarska logo