15°C weather icon

Prezentacija Lokalne akcijske grupe

24.05.2012.


Jučer (24. svibnja 2012.) u koncertnoj dvorani makarske Glazbene škole održana je prezentacija LEADER-pristupa u RH te Lokalne akcijske grupe (LAG). Organizacija te prezentacije korak je dalje k realizaciji formiranja LAG-a biokovskog područja, čiji je naziv „Adrion“, a obuhvaća područje 2 grada (Makarska i Vrgorac) te 8 općina (Zagvozd, Zadvarje, Šestanovac, Gradac, Podgora, Tučepi, Baška Voda i Brela).
Nakon odluke čelnika navedenih jedinica lokalne samouprave o pokretanju LAG-a „Adrion“, uslijedilo je i ovo korisno predavanje kojem su nazočili predstavnici trgovačkih društava, udruga, organizacija civilnog društva, gradskih i općinskih vijeća te zainteresirani građani.
Nakon pozdravnih riječi dogradonačelnika Ivana Ivande, uvodno predavanje održala je voditeljica županijskog Pododsjeka za ribarstvo i ruralni razvoj Katarina Šuta, nakon čega je izlagao viši stručni savjetnik za LEADER-pristup i ruralnu mrežu pri Ministarstvu poljoprivrede Ivan Ciprijan. Naime, taj se pristup kao mehanizam provedbe mjera politike ruralnog razvoja Europske unije temelji na realizaciji lokalnih razvojnih strategija kojima upravljaju lokalne akcijske grupe (tzv. LAG-ovi).
LAG čini partnerstvo predstavnika javnog, gospodarskog i civilnog sektora određenog područja (u našem slučaju područja koje povezuje planina Biokovo) radi izrade i provedbe lokalne razvojne strategije svog područja, po principu djelovanja „odozdo prema gore“. Pravni oblik LAG-a u RH je udruga, a članovi mogu biti privatne i pravne osobe.
Cilj LAG-a „Adrion“ je okupljanje i informiranje budućih članova te izrada lokalne razvojne strategije, koja će obuhvatiti projekte svih članova. Također, paralelno s izradom strategije, potrebno je izraditi statut udruge te je registrirati pri Uredu državne uprave. Budući da će natječaj za odabir LAG-ova koji će se sufinancirati sredstvima IPARD- programa biti objavljen u mjesecu rujnu, vrlo je bitno do tada navedene aktivnosti i realizirati.
Naime, LAG-ovima koje IPARD-agencija odabere bit će pokriveni troškovi rada njihova ureda kao i troškovi plaća dvoje zaposlenika! Taj ured i njegovi zaposlenici bit će svojevrsni „servis“ svojim članovima, a zadaće su mu objediniti predstavnike malih i srednjih poduzeća, lokalne samouprave, neprofitnih organizacija i drugih dionika iz različitih područja, koji se zajedno dogovaraju o zajedničkom pristupu u cilju razvoja svoje regije, potom odlučivati o smjeru i sadržaju strategije razvoja, te na temelju usvojene strategije razvoja svoga područja objavljivati natječaje za dodjelu sredstava, savjetovati, administrirati, procjenjivati i birati projekte koji će se financirati, upravljati financijskim sredstvima, vršiti isplatu potpora, pripremati i voditi projekte.
Grad Makarska će (kao i ostale općine LAG-a „Adrion“ na svom području) PRISTUPNICU LAG-u, kao i javni poziv, objaviti na službenim stranicama Grada Makarske - www.makarska.hr.

Popunjenu i ovjerenu pristupnicu treba dostaviti na adresu: GRAD MAKARSKA, Obala kralja Tomislava 1, 21300 Makarska (uz naznaku: LAG ADRION).makarska logo