12°C weather icon

Prethodna rasprava

31.03.2008.Temeljem članka 83. stavak 1. Zakona o prostornom uređenju i gradnji («Narodne novine» broj 76/07) i Programa mjera za unapređenje stanja u prostoru Grada Makarske («Glasnik Grada Makarske» broj 7/2007.), održat će se


PRETHODNA RASPRAVA
O NACRTU PRIJEDLOGA URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA
UGOSTITELJSKO-TURISTIČKE ZONE MAKARSKA-ZAPAD 1


1. Prethodna rasprava održat će se dana 16. travnja 2008. godine u 10,30 sati u sobi br.26 zgrade Grada Makarske, Obala kralja Tomislava 1, Makarska.


2. Nacrt prijedloga Urbanističkog plana uređenja ugostiteljsko-turističke zone Makarska – Zapad 1 izrađuje Institut građevinarstva Hrvatske –Zagreb, Poslovni centar Split, Matice Hrvatske 15, Split.


3. Prethodna rasprava provodi se u svrhu pribavljanja mišljenja, smjernica i preporuka te usuglašavanja interesa lokalne zajednice i gospodarstva, o ciljevima i mogućim rješenjima značajnim za razvoj, uređenje i oblikovanje prostora u obuhvatu Urbanističkog plana uređenja ugostiteljsko-turističke zone Makarska – Zapad 1.


4. Poziv za sudjelovanje u prethodnoj raspravi uputit će se nadležnim tijelima i osobama određenim posebnim propisima.


5. Eventualna naknadna mišljenja, primjedbe i prijedlozi mogu se dostaviti i pisanim putem na adresu Gradsko poglavarstvo Grada Makarske, Obala kralja Tomislava 1, 21300 Makarska, zaključno s petim danom po održavanju ove prethodne rasprave.PROČELNIK
Tonći Vuković, dipl.iur.

makarska logo