9°C weather icon

PRETHODNA RASPRAVA

29.08.2011.


GRAD MAKARSKA
Odjel za gospodarenje prostorom

Sukladno članku 83. Zakona o prostornom uređenju i gradnji (NN br. 76/07, 38/09 i 90/11), Grad Makarska, Odjel za gospodarenje prostorom objavljuje održavanjePRETHODNE RASPRAVE O NACRTU PRIJEDLOGA
UPU-a poslovne zone «Volicija 1»Prethodna rasprava održat će se dana 13. rujna 2011. godine (utorak) u 13,oo sati u dvorani za sastanke (soba br.26) u zgradi Grada Makarske, na adresi Obala kralja Tomislava 1.
Stručni izrađivač predmetnog plana je Arching d.o.o. Split, poduzeće za projektiranje i inženjering, Šimićeva 56, Split, tel. 021-53 98 75.

Klasa: 350-02/10–20/06
Ur.br. 2147/05-05/1-10-29


PROČELNIK ODJELA
Ognjen Radić, dipl. ing. građ.,v.r.
makarska logo