9°C weather icon

Presuda Upravnog suda u Splitu: Otkaz bivšem komunalnom redaru Zdenku Rosi bio je zakonit

07.11.2016.

Upravni sud u Splitu donio je presudu kojom se odbija tužbeni zahtjev Zdenka Rose, bivšeg komunalnog redara Grada Makarske, u upravnom sporu kojeg je on pokrenuo radi prestanka državne službe. Presudom Upravnog suda potvrđeno je da je Rješenje Upravnog odjela za komunalne djelatnosti Grada Makarske od 16. ožujka 2016., kojim je tužitelju 2. ožujka 2016. prestala služba po sili zakona, bilo zakonito.


U obrazloženju presude koju potpisuje sutkinja Miranda Gulišija Jurišić, navedeno je kako se tužitelj pozivao na činjenicu da otkaz nije mogao dobiti jer u to vrijeme nije bio zaposlenik Grada Makarske već Općine Podgora gdje se u međuvremenu zaposlio na istom radnom mjestu.
No, u sudskom postupku utvrđeno je da je tužitelj bio zaposlenik Grada Makarske te da je izvanredni otkaz dobio u skladu sa zakonom tj. odredbom članka 115 stavak 1. točka f. Zakona o službenicima i namještenicim u lokalnoj i područnoj(regionalnoj) samoupravi( Narodne novine, br. 86/08,61/11) koji kaže da službeniku prestaje služba po sili zakona ako neopravdano izostane s rada pet radnih dana uzastopce – danom napuštanja službe odnosno prvog dana odsutnosti s rada.


Dakle, Upravni sud utvrdio je kako u postupku koji je prethodio donošenju osporavanog rješenja nije povrijeđen zakon na štetu tužitelja, niti je on u bilo čemu diskriminiran, te je odlučeno da se tužbeni zahtjev odbija kao neosnovan.
 

makarska logo