17°C weather icon

Predstavljen ‘Lokalni program djelovanja za mlade grada Makarske' - strateški dokument za osmišljavanje javne politike za mlade na lokalnoj razini

05.11.2016.

Pred brojnim uzvanicima u petak je u hotelu Biokovo predstavljen Lokalni program djelovanja za mlade grada Makarske za razdoblje od 2016. do 2020. – strateški dokument za osmišljavanje javne politike za mlade na lokalnoj razini, čiji je nositelj Grad Makarska, a koji se u proteklih godinu dana provodio u suradnji s udrugama Građanska inicijativa ‘Ruke za bolju Makarsku’ te Savjetovalištem ‘Lanterna’, a sve uz financijsku potporu Ministarstva socijalne politike i mladih. Svečanost u kongresnoj sali Biokova vodila je Snježana Šulenta, dok su o samom programu, njegovom stvaranju te značenju za buduću gradsku politiku prema mladima govorili pokretač projekta Petar Kelvišer, savjetnica za projekte i razvoj Grada Makarske Lidija Vukadin Vranješ, Glorija Matić u ime Savjeta mladih te predsjednica Gradskog vijeća Grada Makarske Jagoda Martić.
Kako je Martić sama kazala na početku, niti grad Makarska do sada nije bio izuzetak u priči koja se često ponavlja u Hrvatskoj, da nedostaje sustavan pristup rješavanju problema mlađe populacije, ali i općenito, sluha za njihove potrebe. – Često bi se sve svelo na sufinanciranje prijevoza i stipendije za studente što jest važan, ali ipak samo jedan, segment puno šire lepeze potreba. Do sada je mnogo toga osmišljavala i provodila Lanterna, odnedavno vrlo aktivno i Građanska inicijativa Ruke za bolju Makarsku, no nedostajalo je bitno, a to je javna politika s utvrđenim smjernicama i prioritetima. I upravo zato me ovo danas jako veseli – kazala je Martić dodavši da je idući korak predstavljanje programa gradskim vijećnicima te njegovo usvajanje na idućoj sjednici Gradskog vijeća. - Time ovo postaje službeni dokument Grada Makarske te podloga za izradu gradske politike prema mladima. Grad će potom preko Savjeta mladih provoditi i pratiti aktivnosti koje su zacrtane u ovom dokumentu, a isto će tako pružiti i financijsku i logističku potporu drugim projektima koji pridonose aktivnom uključivanju mladih u sve sfere života u našem gradu, pogotovo u donošenje za njih bitnih odluka. Grad, nadalje, mora osigurati prostore za djelovanje svih udruga koje rade s mladima, na tome se sada radi i prostori bi trebali biti spremni do iduće godine – dodala je Jagoda Martić. Ono što su svi jučerašnji sudionici ponajviše istaknuli jest činjenica da je Lokalni program djelovanja za mlade grada Makarske kreiran na stvarnim potrebama tog dijela populacije (od 15 do 30 godina), koja čini gotovo 20 posto stanovništva grada. Ankete Građanske inicijative Ruke za bolju Makarsku obišle su 570 ispitanika čime je stvoren dovoljno veliki uzorak koji vjerno može oslikati stvarnu situaciju i sve specifičnosti sredine u kojoj živimo. Kako je dobro primijetila i najavila voditeljica Žana Šulenta, Lidija Vukadin Vranješ još je od samog početka u siječnju 2015. godine bila desna ruka Petru Kelvišeru u pokretanju projekta, a kako je Vukadin Vranješ potom sama istaknula, konačni rezultat koji predstavljaju primjer je jedne vrlo dobre međusektorske suradnje. - Bez obzira na dosadašnja iskustva Grada u provedi projekata, Petra Kelvišera i njegove udruge u području civilnog društva ili Savjetovališta Lanterna na području rada s mladima, ovaj program je prva kompletna aktivnost kreiranja politike za mlade bazirana na jednoj kvalitetno provedenoj analizi postojećeg stanja. Zasnovan na stvarnim potrebama mladih u Makarskoj, ovaj dokument vrlo je bitan u kontekstu strateškog promišljanja i planiranja – kazala je Lidija Vukadin Vranješ pozvavši ostale makarske udruge da se povedu za primjerom. – Mi smo uistinu otvoreni za svaku dobru ideju, već imamo promjere dobre prakse i kao štu su Ruke za bolju Makarsku inicirale ovaj projekt prema Gradu, bilo bi izvrsno kada bi tako i ostale organizacije civilnog društva i udruge koje su na gradskom proračunu počele razmišljati u ovom smjeru, da osmišljavaju programe i potom zajedno s Gradom participiraju ili prema nacionalnim sredstvima kao što je sada bio slučaj, ili prema sredstvima Europske unije – dodala je Lidija Vukadin Vranješ. Naposljetku, detaljnu analizu programa pružio je pokretač čitavog projekta, Petar Kelvišer iz udruge Građanska inicijativa Ruke za bolju Makarsku. Kako nam je priznao Kelvišer, razloga za zadovoljstvo trenutno ima mnogo, no treba ipak pričekati do trenutka kada se uistinu počnu provoditi neki od navedenih ciljeva iz Programa. – S obzirom da je nova prva ovakva suradnja Grada i civilnog sektora, ali i prvi veći projekt udruge GI Ruke za bolju Makarsku u kojem smo vidjeli koliko smo sposobni i koliki su nam kapaciteti, ja sam i više nego zadovoljan. On obuhvaća prioritetna područja poput obrazovanja, zapošljavanja, socijalne i zdravstvene zaštite, odnosa mladih i kulture, mladih i politike odnosno njihovog aktivnog uključenja u politički život, no provođenje svega ovoga ovisi o tome koliko će sami dionici biti voljni okrenuti stvari u iduće četiri godine. Naime, ovaj dokument nije obvezujući nikakvim zakonom i nitko ga nije dužan provoditi bez obzira na to hoće li ga usvojiti Gradsko vijeće Grada Makarske. No s druge strane, po tome će se moći vidjeti koliko su zapravo mladi u fokusu društva i je li podrška mladima tek deklarativna ili konkretna. Nakon 2020. godine obavit ćemo analizu projekta i vidjeti što se uspjelo provesti, a što nije. Ipak, jako je bitno da smo se pomaknuli s mrtve točke, da se o problemima mladih priča strateški, ne stihijski te da postoje određene smjernica. Ja stojim iza tvrdnje da je ovo kvalitetan i dobar materijal koji bi mogao i morao imati odjeka u budućnosti – kazat će Kelvišer.

O.Franić
 

makarska logo