11°C weather icon

Poziv zainteresiranim trgovcima i ugostiteljima

10.10.2012.

11.10.2012.P O Z I V
zainteresiranim trgovcima i ugostiteljima


za sudjelovanje na sajmu
manifestacije
„Božićni grad 2012.“

pozivamo zainteresirane trgovce i ugostitelje na iskazivanje interesa za ponudu proizvoda i usluga u okviru sajma manifestacije „Božićni grad 2012.“.

Informacije u sobi br. 5
telefon: 608 433
e-mail: kultura@makarska.hr.

Ponuda proizvoda i usluga treba biti primjerena manifestaciji.

GRAD MAKARSKA
makarska logo