7°C weather icon

Poziv za upis u evidenciju vojnih obveznika

03.02.2010.

02.02.2010.


Temeljem članka 31. Zakona o obrani (»Narodne novine«, br.33/02 i 58/02 ) pozivamo sve muškarce hrvatske državljane, rođene 1992. godine kao i starija godišta, koji do sada nisu upisani u evidenciju vojnih obveznika, a imaju prebivalište na području grada – općine Makarska da se jave Uredu za obranu radi upisa u evidenciju vojnih obveznika. Upis u evidenciju vojnih obveznika obavljat će se od 15. do 19. veljače u vremenu od 8 do 14 sati.
makarska logo