4°C weather icon

Poziv za sudjelovanje u programu edukacije ''EU/PODUZETNIČKA AKADEMIJA U TURIZMU''

23.02.2017.

Turistička zajednica
Splitsko-dalmatinske županije
Prilaz braće Kaliterna 10
21000 Split

 


                                                           o b j a v l j u j e
                                         

                                                   O T V O R E N I P O Z I V

 

za sudjelovanje u programu edukacije "EU/PODUZETNIČKA AKADEMIJA U TURIZMU", koja je namijenjena poduzetnicima, obrtnicima, direktorima poduzeća, upravljačkom kadru u turizmu te svima onima koji u budućnosti žele otvoriti i uspješno voditi vlastitu tvrtku/obrt u turizmu.


I.


Program "EU/Poduzetničke akademije u turizmu" namijenjen je potencijalnim poduzetnicima koji posjeduju razrađenu poduzetničku ideju bez upisanog obrta ili tvrtke, i "mladim" poduzetnicima s datumom upisa najkasnije 5 godina unatrag.


II.

U cilju jačanja mikro, malog i srednjeg poduzetništva u turizmu te osnaživanja vlastite konkurentnosti poduzetnika i pozicije na tržištu, T.Z SDŽ uz program Ustanove za obrazovanje odraslih „Adriatic Educatio“ organizira teorijski i praktični trodnevni seminar od 24 školska sata za poduzetnike gdje se polaznici obučavaju kroz dva modula, te jednodnevnog zasebnog koji je baziran na osnovna znanja o mogućnostima vezanim za turističku infrastrukturu EU fondova.

I. Modul – POSLOVANJE PODUZETNIKA U TURIZMU sadrži teme prilagođene tržišnim potrebama i zahtjevima tržišta te kvalitetan menadžment poduzeća/sektora/odjela u turizmu. Predavanja su individualnog pristupa, te se na polaznika želi prenijeti specifična znanja, vještine i sposobnosti za nesmetan i uspješan rad vlastitog poduzeća, obrta u turizmu.


II. Modul – POSLOVNO UPRAVLJANJE I KOMUNIKACIJA U TURIZMU sadrži teme važnosti upravljanja ljudskim potencijalima odnosno aktivnosti i zadaće menadžmenta i organizacije usmjerenih na osiguranje potrebnog broja i strukture zaposlenih, njihovih znanja, vještina, interesa, motivacija i ostalih oblika ponašanja potrebnih za ostvarivanje strategijskih ciljeva organizacije u turizmu.


III. Modul – KOMPONENTE KULTURNOG NASLIJEDJA, BAŠTINE I ARHEOLOGIJE U TURIZMU sadrži teme pravilno iskorištavanje bogatstva kulturne baštine i arheološkog naslijeđa u svrhu stavljanja u funkciju EU projekta , osnovne propise i zakonske regulative koje se odnose na male i srednje poduzetnike koje pripremaju projekt za kandidiranje na sredstva iz turističke infrastrukture. Savladati informacije o svim važnim lokalitetima, osobito na području na kojem se održava edukacija.

IV. Modul – POSLOVNI PLAN I MOGUĆNOSTI CJELOGODIŠNJEG TURISTIČKOG POSLOVANJA (RADIONICA)/ Izlaganje o značaju i neizbježnosti prelaska sa sezonskog modela turističkog poslovanja na cjelogodišnje poslovanje, zbog kriterija samih EU projekata koji uvjetuju cijelogodišnje prihode poduzetika u turizmu koji prijavljuju projekte.


V. Modul – PRIPREMA ZA PRIJAVU PROJEKATA ZA EU FONDOVE baziran je na osnovna znanja o mogućnostima vezanim za turističku infrastrukturu EU fondova. Turistički projekti mogu se aplicirati kroz projekte istraživanja razvoja novih business modela, stvaranje klastera, uz pomoć kojih se i velike turističke tvrtke mogu javiti na natječaj. Izuzetno je važno paziti da budu jasni ciljevi i modeli financiranja i zbog toga postoji Poduzetnička Akademija u turizmu koja pruži infrastrukturu poduzetnicima cjeloživotnog obrazovanja upravo u razdoblju 2014-2020god.

 


III.

Osnovni cilj – priprema poduzetnika za apliciranje na EU sredstava iz ERDF i fonda turističke infrastrukture.
Pojedinačni ciljevi projekta odnose se na promicanje vrijednosti cjeloživotnog učenja, poticanje na razvoj mikro,malog i srednjeg poduzetništva u turizmu, razvoj svijesti o važnosti obrazovanja pri otvaranju poduzeća te stvaranje preduvjeta za razvoj općina, gradova, županije i Republike Hrvatske u cjelini.

 

IV.

Predavači:
PETAR LOVRIĆ, direktor i vlasnik poduzeća te aktivan član Hrvatske udruge poslodavaca – Udruge malih i srednjih poduzetnika i član Izvršnog odbora HUP-a.
LINO URSIĆ, univ. spec. oec., idejni začetnik stručnog skup u Splitu: "Arheološki turizam je najstariji oblik turizma- Turizam stopama arheologije“
ANTE PEROŠ, bacc.oec osnivač i poslovodni ravnatelj Ustanove za obrazovanje odraslih „Adriatic Educatio“ autor stručnog rada „Tranzicijski prelazak s sezonskog na cjelogodišnje turističko poslovanje“
VYG/MMV/OGI savjetovanje za razvoj d.o.o., autori i treneri certificiranih obrazovnih programa vezanih za lokalni razvoj i EU fondove.


.

V.

Edukacija se polaznicima ne naplaćuje.
Svi polaznici seminara dobiti će prikladnu stručnu literaturu (skripte,radne bilježnice, fascikale za dokumentaciju te kemijske olovake).

Provjera znanja vrši se nakon svakog modula 15 min prije kraja predavanja putem evaluacijskih listova (kratkih pitanja). Nakon edukacije polaznici dobivaju anketne listove pomoću kojih će ocijeniti ukupan projekt, predavače i organizatore.

Polaznicima koji su uspješno savladali sadržajne cjeline prvog i drugog modula biti će dodijeljen certifikat s upisanim brojem školskih sati, cjelina i stupanj neformalnog obrazovanja EU/PODUZETNIČKE AKADEMIJE U TURIZMU.

 

VI.

Edukacija za sve polaznike započinje u 08.03.2017. i traje do 10.03 2017. godine, a održava se svakodnevno radnim danima od 8.00- 14.30 h.(jutro) 15:30 -18:30(popodne) (ovisno o dogovorenom terminu jutro/popodne.
Edukacijski program trajat će tri dana.
Edukacija se održava u prostorijama Ustanove za obrazovanje odraslih „Adriatic Educatio“ u Splitu,114 brigade 10 (I-kat.posl.zgrada SSM) 21000 Split.

 


VII.
UVJETI UPISA:
Navršenih 18 godina života
Životopis
Motivacijsko pismo
Nacrt poslovnog plana – kratki opis osobne i poslovne ambicije, poslovne ciljeve i razrada projektne ideje.
Osobna iskaznica

 


VIII.

Prijave se primaju najkasnije do 02.03. 2017. godine u 11,00 sati. Info seminar za upis svih polaznika održati će se 02.03.2017. u 11,00 sati.

Prijave se dostavljaju na e-mail adresu kontakt osoba:
admin@adriaticeducatio.hr
GSM: +385 95508 0821

 

IX.

Poziv je otvoren od dana objave na mrežnim stranicama Turističke zajednice SDŽ, www.dalmatia.hr .

 


Direktor:
Joško Stella
 

makarska logo