16°C weather icon

POZIV za redovne studente (sufinanciranje prijevoza redovnih studenata)

02.11.2009.

3.11.09.


POZIV


Na temelju Ugovora o sufinanciranju prijevoza redovnih studenata za akademsku godinu 2009./2010. između Grada Makarske i Prometa d.o.o. Makarska, Klasa: 602-01/09-10/40, Ur.broj: 2147/05-06/1-09-1, pozivaju se svi redovni studenti s prebivalištem na području grada Makarske da se zaključno do 15. studenog 2009. prijave Odjelu za društvene djelatnosti (soba 14 A). Nakon isteka toga roka Grad Makarska neće izdavati navedene studentske iskaznice.
makarska logo