- weather icon

Poziv za prikupljanje ponuda korisnika proračunskih sredstava Grada Makarske

10.09.2008.

12.9.08.


Odjel za društvene djelatnosti
021-01/08-01/5260
12. rujna 2008. god.


PRORAČUNSKIM KORISNICIMA
-SVIMA-Na temelju Zakona o proračunu ("Narodne novine" br. 96/03.), Odjel za društvene djelatnosti Grada Makarske objavljuje
Poziv za prikupljanje ponuda korisnika i potencijalnih korisnika proračunskih sredstava financiranja te sufinanciranja javnih potreba društvenih djelatnosti Grada Makarske za 2009. god.1. Ponude mogu podnijeti fizičke i pravne osobe koje obavljaju djelatnost od značaja za zadovoljavanje javnih potreba i to u oblasti: predškolskog odgoja, osnovnog školstva i naobrazbe, sporta, zdravstva i socijalne skrbi, kulture i tehničke kulture.

2. Ponuda mora biti sastavljena u skladu sa Zakonom o proračunu („Narodne novine“, br. 96/03.), te posebnim Zakonima, drugim pravnim aktima kojima je uređena pojedina djelatnost. Ista sadrži: prijedlog programa rada s obrazloženjem, financijski plan sa specificiranim troškovnikom po pojedinim programima s pregledom izvora prihoda (napomena: navesti da li se traži financiranje iz proračunskih sredstava u potpunosti ili u dijelu - sufinanciranje).

3. Rok za podnošenje ponuda je 20. listopada 2008. godine, od dana objave ovog poziva u sredstvima javnog priopćavanja. Nepravodobno podnesene ponude te ponude koje su nepotpune neće se razmatrati niti će se uvrstiti u Program javnih potreba Grada Makarske za 2009. godinu.

4. Ponude se dostavljaju na adresu: Grad Makarska, Obala kralja Tomislava 1, s naznakom: "Javne potrebe društvenih djelatnosti za 2009. godinu."


GRAD MAKARSKA
Obala kralja Tomislava 1
21 300 Makarska

makarska logo