19°C weather icon

Poziv za iskazivanje interesa za sudjelovanje na jesenskom sajmu ''Domaće je najbolje'' 2017.

01.09.2017.

Grad Makarska poziva sve zainteresirane pravne i fizičke osobe da iskažu interes za sudjelovanjem na JESENSKOM SAJMU „Domaće je najbolje“ u Makarskoj, koji će se održati od 23. rujna do 01. listopada 2017.g. na Trgu 156. brigade Hrvatske vojske u Makarskoj.

U slučaju potrebe Organizator sajma zadržava pravo dio izlagača smjestiti na lokaciju na gradskoj Rivi (plato ispred ljetnog kina - Obala Kralja Tomislava). O rasporedu štandova i dodjele istih izlagačima na korištenje odlučuje isključivo Organizator sajma.

Svrha sajma je poticanje proizvodnih djelatnosti, promocija autohtonih i tradicionalnih proizvoda, rukotvorina i ostalog kulturnog i tradicionalnog sadržaja grada Makarske i ostalih dijelova Hrvatske.

Organizator sajma osigurava promotivno - prodajni prostor i medijsku promociju.

Radno vrijeme sajma je od 08,00 sati do 21,00 sati.

Broj izlagača je ograničen, te će se isti popunjavati po redu dospijeća prijava, s tim da je broj izlagača koji nude na prodaju fritule i sve druge vrste uštipaka ograničen na 2 (dva).

Podnositelj prijave dužan u istoj naglasiti za koju namjenu i vrstu štanda se prijavljuje.

U ponudi imamo ukupno 16 štandova različitih dimenzija:

Veliki - 2,00 m x 0,90 m – ukupna cijena 1.000,00 kn + PDV (12 komada)
Srednji - 1,5 m x 0,90 m – ukupna cijena 800,00 kn + PDV (2 komada)
Mali - 1 ,2 m x 0,90 m – ukupna cijena 600,00 kn + PDV (2 komada)

Obzirom na ograničeni broj štandova, podnositelj prijave može u prijavi, osim vrste štanda za koju se prijavljuje, navesti i štand druge vrste (dimenzija) kao opciju, kako bi osigurao promotivno-prodajno mjesto na Sajmu ukoliko ne uspije s prijavom za vrstu štanda koju je naveo kao prvi izbor.

 

Prijava:

 

Svi zainteresirani proizvođači, udruge, umjetnici i ostali, svoje sudjelovanje na sajmu mogu prijaviti putem ispunjene prijave od petka 01. rujna 2017. do petka 08. rujna 2017.g. zaključno do 13,00 sati, bez obzira na način dostave:
- elektronskim putem na e-mail adresu
gradski.porezi1@makarska.hr
- osobno ili putem pošte na adresu: Grad Makarska, Obala kralja Tomislava 1, 21300 Makarska (ured br. 7 – Pisarnica) s naznakom „Prijava za Jesenski sajam Domaće je najbolje“.

Informacije na tel.: 021/608-443, 021/608-428

 

Pravo na sudjelovanje:

 

Pravo na sudjelovanje na Sajmu imaju sve fizičke i pravne osobe sa registriranom djelatnošću, koje nemaju nepodmirenih dospjelih dugovanja prema Gradu Makarskoj.
Prijavitelj je dužan uredno popuniti i dostaviti Prijavu za sudjelovanje i uplatiti jamčevinu u visini cijene najma štanda sa PDV-om, na račun Proračun Grada Makarske, kod Hrvatske poštanske bake, broj:HR4123900011824900000 (Model: HR 68 i Poziv na broj:7706-OIB-411).

Uz ispunjenu prijavu potrebno je dostaviti i dokaz o registriranoj djelatnosti (izvod iz sudskog registra, izvod iz obrtnog registra, izvod iz upisnika obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava, izvod iz registra udruga i slično), kao i dokaz o uplaćenoj jamčevini.

Lista s odabranim izlagačima Sajma objavit će se na web stranici Grada Makarske www.makarska.hr

Organizator sajma će sa svakim izlagačem koji je ostvario pravo sudjelovanja na Sajmu sklopiti Ugovor o zakupu štanda.

Jamčevina podnositelja prijave koji nije ostvario pravo sudjelovanja na Sajmu vraća se istom u nominalnom iznosu bez kamata na žiro račun naveden u prijavi.

Svaki izlagač dužan je voditi računa o poštivanju pozitivnih pravnih propisa Republike Hrvatske te u slučaju kršenja istih sam snosi sankcije.

Prijava za jesenski sajam ''Domaće je najbolje'' i Odluka o održavanju sajmenih dana dostupni su na poveznici

makarska.hr/hr/otvoreni-natjecaji-i-pozivi/46

 

makarska logo