15°C weather icon

Poziv Splitsko-dalmatinske županije: Gradu Makarskoj dodijeljena bespovratna sredstva za utvrđivanje granica pomorskog dobra u iznosu od 30.000,00 kuna

21.12.2017.

Splitsko-dalmatinska županija objavila je u listopadu poziv za sufinanciranje projekata na pomorskom dobru na kojem je Grad Makarska prijavio izradu geodetskog situacijskog nacrta. Odlukom o sufinanciranju Gradu Makarskoj dodijeljeno je 30.000,00 bespovratnih sredstava što čini 80% ukupne vrijednosti projekta. Izrada geodetskog situacijskog nacrta od velike je važnosti za Grad Makarsku budući da je osnovni preduvjet za upis i utvrđivanje granice pomorskog dobra.


Predmetna lokacija na kojoj će se vršiti utvrđivanje granice pomorskog dobra odnosi se na dio od potoka u Krvavici do zapadnog ruba plaže Cvitačka u dužini od cca. 1100 metara, te dijela od istočnog ruba plaže Cvitačka do utvrđene granice pomorskog dobra zapadno od hotela Romana u dužini od cca. 600 metara.

Geodetski situacijski nacrt sadržavati će geodetsku podlogu u položajnom i visinskom smislu sa prikazom konfiguracije terena i s uklopljenim katastarskim planom te prikazom linije srednjih, viših i visokih voda i prijedlogom granice pomorskog dobra.
 

makarska logo