1°C weather icon

Poziv na korištenje JPP na predjelu 'Peškera': Zahtjevi se zaprimaju do 29. siječnja

04.01.2016.

Upravni odjel za komunalne djelatnosti Grada Makarske poziva korisnike javno-prometnih površina na predjelu 'Peškera' da podnesu zahtjeve za korištenje iste u 2016. godini.
Uz zahtjev je potrebno dostaviti dokaz o podmirenju obveza prema Gradu Makarskoj po osnovi korištenja javno-prometne površine, kao i dokaz o registriranoj djelatnosti i to zaključno s danom 29. siječnja 2016.(petak).
Za one koji ne postupe po pozivu i ne dostave traženo, smatrat će se da odustaju od korištenja javno-prometne površine na predjelu 'Peškera' u Makarskoj.
 

makarska logo