18°C weather icon

Potpisan Ugovor o realizaciji Stručnog studija!

13.04.2011.

14.4.2011.


Danas 14. travnja 2011. u 15 sati na Kineziološkom fakultetu u Zagrebu potpisan je ugovor između Kineziološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Društvenog veleučilišta u Zagrebu – Odjela za izobrazbu trenera i Grada Makarske o realizaciji izvanrednog stručnog studija za izobrazbu trenera u akademskoj godini 2011./2012. u Makarskoj. Potpisnici ugovora prof. dr. sc. Igor Jukić - dekan Kineziološkog fakulteta, prof. dr. sc. Hrvoje Sertić - v.d. pročelnika Odjela i gradonačelnik dr. Marko Ožić Bebek ugovorom su definirali međusobna prava i obveze u svezi s organizacijom i realizacijom navedenoga programa.
Na osnovi prethodno izvršene animacije potencijalnih kandidata za upis na studij i preliminarnih pretprijava u akad. 2011./12. godini za navedene pristupnike u Makarskoj će se otvoriti dislocirani studij za sljedeća sportska usmjerenja: Kondicijska priprema sportaša, Sportska rekreacija, Fitnes i svi sportovi za koje se prijavi potreban broj pristupnika.
Iako je ugovor potpisan, u cilju jednostavnije koordinacije i komunikacije s budućim studentima Grad Makarska i dalje će provoditi postupak pretprijava do trenutka objavljivanja i službenog natječaja za upis polaznika.


Sutra (15. travnja 2011.) u Uredu gradonačelnika, s početkom u 10 sati, održat će se konferencija za medije, na kojoj će gradonačelnik dr. Marko Ožić Bebek upoznati novinare s konkretnim informacijama o organizaciji nastave, natječaju za upis i ostalim detaljima.


makarska logo