17°C weather icon

Potpisan ugovor između Grada Makarske i Vodvoda d.o.o. Makarska

19.09.2010.

20.09.2010.

Nadzorni odbor Vodovoda d.o.o. Makarska sastao se 10. rujna u zgradi Grada Makarske gdje je odlučeno da je direktor Ivo Andrijašević ovlašten da potpiše ugovor s Gradom Makarskom. Radi se o ugovoru o kupoprodaji čestica u veličini od 726 m2 koje se nalaze iza Vodovoda. Također je dogovoren i plan isplate vrijednosti čestica Gradu. Između ostalih točaka dnevnog reda, donesen je zaključak o kreiranju idejnog projekta za preseljenje voznog parka, skladišta, bravarske i mehaničke radionice na lokaciju kod „Brodomerkura“, a upravna zgrada Vodovoda ostaje gdje je i sada.
makarska logo