20°C weather icon

Poštivanje Odluke o držanju pasa i mačaka

30.09.2008.

1.10.08.

 

 

Pozivamo sve građane s područja Grada Makarske, a koji imaju kućne ljubimce da poštuju Odluku o držanju pasa i mačaka, načinu postupanja s neupisanim psima, napuštenim i izgubljenim životinjama (Glasnik Grada Makarske br 6, 26. ožujka 2008.).


Članak 14.:


Držanje opasnog psa i moguće opasnog psa regulirano je Pravilnikom o opasnim psima („N.N.“ br 26/05).
Opasan pas mora biti držan u prostoru ili objektu iz kojeg ne može pobjeći, a na ulazu mora biti vidljivo istaknuto upozorenje „Opasan pas“. Ulazna vrata moraju buti zaključana.
Na ulazu u prostor ili objekt, u kojem se nalazi moguće opasan pas, mora biti vidljivo istaknuto upozorenje „Oštar pas“. Ulazna vrata moraju biti zaključana.
Izvođenje opasnog ili moguće opasnog psa na javne površine dopušteno je jedino s brnjicom i na povodcu i od strane punoljetne osobe.
Postupanje u slučaju nepoštivanja odredbi Pravilnika o opasnim psima i ove Odluke u nadložnosti je Veterinarske inspekcije i Komunalnog redarstva Grada Makarske.


 

Članak 22.:


Kad se izvodi psa na javne i druge površine posjednik je dužan nositi pribor za čišćenje površine koju onečisti njegov pas (vrećicu i lopaticu) i onečišćenu površinu odmah očistiti.

 


Članak 25.:


Zabranjeno je izvoditi pse na zelene površine koje su uređene kao cvjetnjaci ili travnjaci.


Na temelju članka 47. Odluke o kumunalnom redu (glasnik Grada Makarske br 9/08), kaznit će se vlasnici pasa i mačaka za onečišćavanje javne površine od strane kućnih ljubimaca, pasa i mačaka novčanom kaznom od 1000 kuna.
 

makarska logo