9°C weather icon

Posebna regulacija prometa 16. studenog: Za promet zatvorene ulice Stjepana Ivičevića i don Mihovila Pavlinovića

14.11.2016.

Na temelju odredbe članka 60. Zakona o cestama („Narodne novine“, broj 84/11, 18/13, 22/13, 54/13, 148/13 i 92/14), članka 4. Pravilnika o opravdanim slučajevima i postupku zatvaranja javne ceste („Narodne novine“, broj 119/07), članka 6. Pravilnika o sadržaju, namjeni i razini razrade prometnog elaborata za ceste („Narodne novine“, broj 140/13), članka 49. Statuta Grada Makarske („Glasnik Grada Makarske“ br.: 08/09, 13/09, 02/13, 08/13, i 09/13 – pročišćeni tekst), te članka 130. Odluke o komunalnom redu („Glasnik Grada Makarske“ br.: 8/2016) gradonačelnik Grada Makarske donosi

 

 

 

 

ODLUKU

O PRIVREMENOM ZATVARANJU CESTE

 

 

 

Članak 1.

 

            Zbog izvođenja izvanrednih i neodgodivih građevinskih radova na sanaciji kolnika u Ulici don Mihovila Pavlinovića u Makarskoj kod spoja sa Biokovskom ulicom, nužno je privremeno zatvaranje Ulice Stjepana Ivičevića od Doma zdravlja u smjeru zapada i Ulice don Mihovila Pavlinovića do križanja ulica Ante Starčevića i Slikara Gojaka, za sav cestovni promet.

 

 

Članak 2.

 

Dionica iz članka 1. zatvoriti će se za sav cestovni promet u razdoblju od 16. studenog 2016.g. (srijeda) u 08,00 sati do 17. studenog 2016.g. (četvrtak) u 08,00 sati.

 

 

Članak 3.

 

Za vrijeme navedenih radova promet će se odvijati prema privremeno postavljenoj regulaciji prometa.


Članak 4.

 

            Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

 

 

 

Klasa: 363-01/16-01/19

Urbroj:2147/05-05-03/6-16-04

Makarska 14. studenog 2016.g.

 

 

GRADONAČELNIK

Tonći Bilić, ing.   

 

makarska logo