9°C weather icon

Popis gospodarskih subjekata iz čl.80.st.2.t.1. ZOJN

Popis gospodarskih subjekata s kojima Grad Makarska, sukladno čl. 76. st.1. i st. 2. t.1. te čl. 77. Zakona o javnoj nabavi ("NN" 120/16), ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi:
 

- nema takvih gospodarskih subjekata.
makarska logo