14°C weather icon

Ponovna javna rasprava o prijedlogu UPU-a poslovne zone Dugiš 2

02.08.2013.

Odjel za gospodarenje prostorom
Odsjek za prostorno plansku dokumentaciju
 
Klasa: 350-02/12-20/55
Ur. broj: 2147/05-05-02/1-13-30
Makarska: 25. srpnja 2013. g.
 
Na temelju članka 86 i 88. Zakona o prostornom uređenju i gradnji (NN br. 76/07,
38/09, 90/11, 50/12 i 55/12) i Zaključka Gradonačelnika od dana 22. srpnja 2013. godine
 
GRAD MAKARSKA
Odjel za gospodarenje prostorom
Odsjek za prostorno plansku dokumentaciju
OBJAVLJUJE
 
PONOVNU JAVNU RASPRAVU O PRIJEDLOGU
UPU-a POSLOVNE ZONE «DUGIŠ 2»
 
I. Ponovni javni uvid i javna rasprava o Prijedlogu UPU-a poslovne zone «Dugiš 2» održati će se u trajanju od osam (8) dana, i to od 02. kolovoza do 09. kolovoza 2013. godine u dvorani za sastanke, soba br.26 u zgradi uprave Grada Makarske, Obala kralja Tomislava 1, svakim radnim danom od 10,00 do 14,00 sati.
 
II. Javno izlaganje o Prijedlogu UPU-a poslovne zone «Dugiš 2» održati će se dana 06. kolovoza (utorak), s početkom u 9,oo sati u dvorani za sastanke (soba br.26) u zgradi Grada Makarske, na adresi Obala kralja Tomislava 1.
 
III. Na javnom uvidu bit će izložen tekstualni i grafički dio Prijedloga plana,
te sažetak za javnost.
 
IV. Tijekom javnog izlaganja mogu se postavljati pitanja, te davati prijedlozi i primjedbe u zapisnik. Tijekom trajanja javnog uvida, prijedlozi i primjedbe se mogu upisati i u knjigu primjedbi.
 
V. Nositelju izrade, odnosno Odjelu za gospodarenje prostorom, svoja pisana očitovanja, mišljenje, prijedloge i primjedbe zainteresirani građani i udruge mogu dostaviti najkasnije do 09. kolovoza 2013. godine. Pismena slati na adresu:
 
GRAD MAKARSKA
Odjel za gospodarenje prostorom
Obala kralja Tomislava 1
21 300 MAKARSKA
uz naznaku «Prijedlog UPU-a poslovne zone Dugiš 2 - ponovna javna rasprava»
VODITELJ ODSJEKA
Tonći Vuković, dipl. iur.

makarska logo