2°C weather icon

Ponovna javna rasprava o novom prijedlogu UPU-a Poslovna zona Dugiš 2 od 18. do 25. kolovoza

08.08.2014.

Odjel za gospodarenje prostorom
Odsjek za prostorno plansku dokumentaciju
 
                350-02/12-20/55
                2147/05-05-02/1-1-90
                01. kolovoza 2014. g.
 
  
Sukladno članku 188. Zakona o prostornom uređenju (NN 153/13), a na temelju  članka 86. i 88. Zakona o prostornom uređenju i gradnji (NN br. 76/07,  38/09, 90/11, 50/12 i 55/12), i Zaključka Gradonačelnika od dana 24. srpnja 2014. godine
 
GRAD MAKARSKA
Odjel za gospodarenje prostorom
Odsjek za prostorno plansku dokumentaciju
                                             OBJAVLJUJE
 
DRUGU PONOVNU JAVNU RASPRAVU O NOVOM PRIJEDLOGU
UPU-a POSLOVNE ZONE «DUGIŠ 2»
 
     I.        Drugi ponovni javni uvid i javna rasprava o Prijedlogu UPU-a poslovne zone
               «Dugiš 2»održati će se u trajanju od osam (8) dana, i to od 18. kolovoza do
               25. kolovoza  2014. godine u dvorani za sastanke, soba br.26 u zgradi uprave
               Grada Makarske, Obala kralja Tomislava 1, svakim radnim danom od 10,00 do       
               14,00 sati. 
     II.       Javno izlaganje o novom Prijedlogu UPU-a poslovne zone «Dugiš 2» održati
               će se dana 20. kolovoza (srijeda), s početkom u 13,oo sati u dvorani za sastanke           
               (sobabr.26) u zgradi Grada Makarske, na adresi Obala kralja Tomislava 1.
     III.       Na javnom uvidu bit će izložen tekstualni i grafički dio novog Prijedloga plana,
                te sažetak za javnost.
     IV.      Tijekom javnog izlaganja mogu se postavljati pitanja, te davati prijedlozi 
                i primjedbe u zapisnik. Tijekom trajanja javnog uvida, prijedlozi i
                primjedbe se mogu upisati i u knjigu primjedbi.
     V.       Nositelju izrade, odnosno Odjelu za gospodarenje prostorom, svoja
               pisana očitovanja, mišljenje, prijedloge i primjedbe zainteresirani
               građani i udruge mogu dostaviti najkasnije do 25. kolovoza 2014.
               godine. Pismena slati na adresu:
 
                                                        GRAD MAKARSKA
                                             Odjel za gospodarenje prostorom
                                                    Obala kralja Tomislava 1
                                                        21 300 MAKARSKA
               uz naznaku «Prijedlog UPU-a poslovne zone Dugiš 2 – druga ponovna javna        
               rasprava»   
              
                                                                                   
                                                                       VODITELJ ODSJEKA
                                                                       Tonći Vuković, dipl. iur.,v.r.
 

makarska logo