9°C weather icon

Poništenje oglasa za prijam u službu višeg stručnog suradnika za prostorno uređenje i graditeljstvo

10.03.2020.

112-03/20-01/2

2147/01-05/2-20-7

09. ožujka 2020.

 

 

Na temelju članka 24. stavka 5. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine, broj 86/08, 61/11, 4/18 i 112/19), u postupku  oglasa za prijam u službu na određeno vrijeme pročelnik Upravnog odjela za prostorno uređenje i graditeljstvo Grada Makarske, dana 09. ožujka 2020. godine donosi odluku o

 

 

PONIŠTENJU OGLASA

 

za prijam u službu višeg stručnog suradnika za prostorno uređenje i graditeljstvo

 

1.      Poništava se oglas za prijam u službu višeg stručnog suradnika za prostorno uređenje i graditeljstvo – 2 izvršitelj/ica na određeno vrijeme u Upravnom odjelu za prostorno uređenje i graditeljstvo Grada Makarske KLASA: 112-03/20-01/2, URBROJ: 2147/01-05/2-20-03, objavljen putem Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, web stranice i na oglasnoj ploči Grada Makarske dana 12. veljače 2020. godine.

 

2.      Protiv ove odluke nije dopušteno podnošenje pravnih lijekova.

 

3.      Ova odluka objavit će se na web stranici i oglasnoj ploči Grada Makarske i dostaviti svim kandidatima prijavljenim na oglas.

 

 

 

O b r a z l o ž e n j e

 

Temeljem članka 24. stavka 5. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine, broj 86/08, 61/11, 4/18 i 112/19) nakon raspisanog oglasa ne mora se izvršiti izbor ali se u tom slučaju donosi odluka o poništenju oglasa. Također mogućnost poništenja oglasa je navedena i u samom oglasu za prijam u službu višeg stručnog suradnika za prostorno uređenje i graditeljstvo – 2 izvršitelj/ica na određeno vrijeme u Upravnom odjelu za prostorno uređenje i graditeljstvo Grada Makarske KLASA: 112-03/20-01/2, URBROJ: 2147/01-05/2-20-03.

Odluka o raspisivanju oglasa je donesena zbog naloga Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja za provedbu određenih radnji u predmetima legalizacije koje obavlja upravno tijelo što je predstavljalo povećan opseg poslova u radu upravnog odjela. Međutim s obzirom na proceduru i vremensko trajanje provođenja oglasa za zapošljavanje u jedinici lokalne samouprave kako je to propisano Zakonom o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi neće biti moguće do isteka rokova koje je zadalo Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja sukladno zakonski određenoj proceduri provesti prijam službenika čime se gubi smisao zbog kojeg je oglas raspisan. Sukladno navedenom donosi se ova odluka o poništenju oglasa.

Temeljem članka 24. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine, broj 86/08, 61/11, 4/18 i 112/19) propisano je kako protiv odluke o poništenju oglasa nije dopušteno podnošenje pravnih lijekova. Također je propisano kako se odluka o poništenju dostavlja kandidatima prijavljenim na oglas.

 

 

Grad Makarska

 

 

makarska logo