11°C weather icon

Poništenje oglasa za prijam u službu savjetnika za kulturu na određeno vrijeme u Upravnom odjelu za društvene djelatnosti Grada Makarske

06.08.2019.

112-03/19-01/9

2147/01-06/3-19-16

06. kolovoza 2019.

 

Na temelju članka 24. stavka 5. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine, broj 86/08, 61/11 i 4/18), u postupku oglasa za prijam u službu na određeno vrijeme pročelnik Upravnog odjela za društvene djelatnosti Grada Makarske, dana 06. kolovoza 2019. godine donosi odluku o

 

PONIŠTENJU OGLASA

za prijam u službu savjetnika za kulturu na određeno vrijeme u

Upravnom odjelu za društvene djelatnosti Grada Makarske

 

1.      Poništava se oglas za prijam u službu savjetnika za kulturu – 1 izvršitelj/ica na određeno vrijeme u Upravnom odjelu za društvene djelatnosti KLASA: 112-03/19-01/9, URBROJ: 2147/01-06/3-19-03, objavljen putem Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, web stranice i na oglasnoj ploči Grada Makarske dana 06. lipnja 2019. godine.

 

2.      Protiv ove odluke nije dopušteno podnošenje pravnih lijekova.

 

3.      Ova odluka objavit će se na web stranici i oglasnoj ploči Grada Makarske i dostaviti svim kandidatima prijavljenim na oglas.

 

 

O b r a z l o ž e n j e

 

Temeljem članka 24. stavka 5. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine, broj 86/08, 61/11 i 4/18) nakon raspisanog oglasa ne mora se izvršiti izbor ali se u tom slučaju donosi odluka o poništenju oglasa. Također mogućnost poništenja oglasa je navedena i u samom oglasu za prijam u službu savjetnika za kulturu – 1 izvršitelj/ica na određeno vrijeme u Upravnom odjelu za društvene djelatnosti KLASA: 112-03/19-01/9, URBROJ: 2147/01-06/3-19-03.

Odluka o raspisivanju oglasa je donesena zbog potreba organizacije i provedbe programa manifestacije „Makarsko kulturno ljeto“. S obzirom da zbog postupka prijma u službu koji je za jedinicu lokalne samouprave propisan Zakonom o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine, broj 86/08, 61/11 i 4/18), sam postupak prijma nije okončan do današnjeg dana time se gubi svaki smisao prijma službenika na navedeno radno mjesto jer postupak prijma neće biti okončan do isteka manifestacije zbog koje se tražio prijam službenika.

Temeljem članka 24. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine, broj 86/08, 61/11 i 4/18) propisano je kako protiv odluke o poništenju oglasa nije dopušteno podnošenje pravnih lijekova. Također je propisano kako se odluka o poništenju dostavlja kandidatima prijavljenim na natječaj.

 

v.d. Pročelnik

 

Dražen Kuzmanić, dipl.oec

 

 

 

makarska logo