13°C weather icon

Poništenje javnog natječaja za prijam u službu skladištara u Pogonu za obavljanje komunalnih djelatnosti

20.04.2017.

Pogon za obavljanje komunalnih djelatnosti

 

112-02/17-01/3
2147/05-04-02/6-17-15
12. travnja 2017.

 

 

Na temelju članka 24. stavka 5. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine, broj 86/08 i 61/11), u postupku javnog natječaja za prijam u službu na neodređeno vrijeme skladištara u Pogonu za obavljanje komunalnih djelatnosti u Gradu Makarskoj, upravitelj Pogona za obavljanje komunalnih djelatnosti u Gradu Makarskoj, dana 12. travnja 2017. godine, donosi odluku o

 


PONIŠTENJU JAVNOG NATJEČAJA
za prijam u službu skladištara u Pogonu za obavljanje komunalnih djelatnosti u Gradu Makarskoj

 


1. Poništava se natječaj za prijam u službu skladištara u Pogonu za obavljanje komunalnih djelatnosti u Gradu Makarskoj, KLASA: 112-02/17-01/3, URBROJ: 2147/05-08-01/2-17-01, objavljen u Narodnim novinama broj 19/17 dana 03. ožujka 2017. godine.

2. Protiv ove odluke nije dopušteno podnošenje pravnih lijekova.

3. Ova odluka objavit će se u Narodnim novinama, Hrvatskom zavodu za zapošljavanje, web stranici i oglasnoj ploči Grada Makarske i dostaviti svim kandidatima prijavljenim na javni natječaj.

 

 

                                                                                                                             GRAD MAKARSKA
 

makarska logo