22°C weather icon

Poništen javni natječaj za prijam u službu voditelja Odsjeka za komunalno i prometno redarstvo u Upravnom odjelu za komunalnu djelatnost Grada Makarske

18.04.2016.


112-02/16-01/2
2147/05-05-03/6-16-11
14. travnja 2016.

 

Na temelju članka 24. stavka 5. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine, broj 86/08 i 61/11), u postupku javnog natječaja za prijam u službu pročelnik Upravnog odjela za komunalnu djelatnost Grada Makarske, dana 14. travnja 2016. godine donosi odluku o

 

PONIŠTENJU JAVNOG NATJEČAJA
za prijam u službu voditelja Odsjeka za komunalno i prometno redarstvo u
Upravnom odjelu za komunalnu djelatnost Grada Makarske

 

1. Poništava se javni natječaj za prijam u službu voditelja Odsjeka za komunalno i prometno redarstvo – 1 izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme u Upravnom odjelu za komunalnu djelatnost KLASA: 112-02/16-01/2, URBROJ: 2147/05-05-03/6-16-01, objavljen u Narodnim novinama broj 23/16 od 16. ožujka 2016. godine, Hrvatskom zavodu za zapošljavanje, web stranici i oglasnoj ploči Grada Makarske.

2. Protiv ove odluke nije dopušteno podnošenje pravnih lijekova.

3. Ova odluka objavit će se u Narodnim novinama, Hrvatskom zavodu za zapošljavanje, web stranici i oglasnoj ploči Grada Makarske i dostaviti svim kandidatima prijavljenim na javni natječaj.


Grad Makarska
 

makarska logo