4°C weather icon

Pogon za obavljanje komunalnih djelatnosti

UPRAVITELJ POGONA ZA OBAVLJANJE KOMUNALNIH DJELATNOSTI
Antonijo Zec,iur.
Tel.: +385 (0)21 678 931
pogon@makarska.hr
 

 

U Pogonu za obavljanje komunalnih djelatnosti organizirane su slijedeće unutarnje službe:
 • služba održavanja javno-prometnih površina, koja obavlja poslove: održavanja JPP, nerazvrstanih cesta, nekretnina u vlasništvu ili posjedu Grada Makarske;
   
 • služba hortikulture, koja obavlja: održavanje parkova i javnih zelenih površina;
   
 • parking služba, koja obavlja: organiziranje i naplatu parkiranja na javnim parkiralištima;
   
 • redarstvena služba na gradskoj tržnici, koja provodi red na tržnici;
   
 • služba općih i administrativnih poslova, koja obavlja: pravne, opće i administrativne poslove, poslove plakatiranja, nabavu materijalnih sredstava, uskladištenje i druge zakonom propisane poslove.

 

makarska logo