26°C weather icon

Podsjetnik za građane: Ponavljamo koje podatke treba navesti u zahtjevu za izdavanje propusnica

01.04.2020.

Zbog velikog broja upita građana još jednom ponavljamo koje je podatke potrebno navesti u zahtjevu za izdavanje propusnice – dozvole za slobodu kretanja koje se izdaju na temelju Odluke o zabrani napuštanja mjesta prebivališta i stalnog boravka, od 23.03.2020.

 

Podatke koje treba navesti u zahtjevu su sljedeći: ime i prezime, OIB podnositelja, adresa stanovanja podnositelja, za koje razdoblje se propusnica traži, svrha propusnice, adresa na kojoj će se  vršiti skrb o djeci ili starijima ili na koju će se dostavljati hrana, broj mobitela podnositelja i željeni način dostave (putem e-maila te besplatnih aplikacija Viber ili WhatsApp).

 

Ponovimo da se zahtjevi zaprimaju online/elektroničkim putem na e-mail adresu Gradskog centra Osejava gcom@makarska.hr i besplatni broj 08000 112, no APELIRAMO NA GRAĐANE DA SVI KOJI TO MOGU ZAHTJEVE ŠALJU ELEKTRONIČKIM PUTEM zbog velikog broja telefonskih poziva koje Gradski centar Osejava zaprima na dnevnoj bazi nastojeći pomoći građanima u novonastaloj situaciji.

makarska logo