18°C weather icon

Počinju seminari projekta Adriatico Sociale

14.05.2008.

16.5.08.

U ponedjeljak, 19. svibnja 2008. izaslanstvo Grada Makarske u sastavu - Marina Andačić Krivić – stručna suradnica Odjela za društvene djelatnosti, Lidija Vukadin – stručna suradnica Ureda gradonačelnika te predsjednik Odbora za suzbijanje bolesti ovisnosti Grada Makarske Žarko Klapirić – kao izaslanik gradonačelnika i Gradskog poglavarstva - predstavljat će Makarsku na međunarodnom programu Adriatico sociale, koji obuhvaća otvaranje Centra Adriatico sociale u prijateljskom gradu Roseto degli Abruzzo te niz radionica u gradu Cervia. Da podsjetimo, makarsko Gradsko poglavarstvo je prihvatilo partnerstvo s gradom Rosetom degli Abruzzi na projektu Adriatico sociale, te je imenovano i Povjerenstvo za provedbu projekta. Unaprjeđenje razvoja suradnje koje se odnose na socijalne programe između lokalnih zajednica - Roseta degli Abruzzia, Pescare, Cervie, San Giorgia, Makarske i Splita na području socijalnih usluga prema korisnicima usluga gradskih uprava, jedan je od temeljnih zadataka projekta, kao i razmjena znanja i iskustava, te su stoga sve aktivnosti usmjerene k edukaciji. Sredstva za realizaciju projekta priskrbljena su od strane pretpristupnih fondova Europske unije – Interreg/ Cards – Phare.
Tako će tročlana delegacija u Rosetu sudjelovati na svečanom otvaranju Centra Adriatico sociale, te seminarima i radionicama s temama: More kao veza za suradnju u socijalnoj politici, Forum – rasprava i komparacija o socijalnoj politici na području Jadranskog mora, Uloga mreže socijalne politike u izgradnji privatno-javnog partnerstva i socijalne skrbi, Funkcioniranje i rad nevladinih organizacija- primjeri iz prakse, Suradnici u izgradnji socijalne politike: što nude i kako rade.
Izaslanstvo Grada Makarske je za radionicu u Cervii pripremilo i prezentaciju - Organizacija i rad nevladinih udruga u RH, te Primjeri dobre prakse suradnje Grada Makarske i nevladinih udruga na primjeru Udruge savjetovališta Lanterna.

makarska logo